Valglister kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente alle de 6 innleverte valglister i sine møter 9. mai, 12. mai og 11. juli 2023.

Disse kan du stemme på ved årets kommunevalg

Arbeiderpartiet (PDF, 122 kB)

Senterpartiet (PDF, 127 kB)

Høyre (PDF, 96 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 86 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 80 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 72 kB)

Du kan klage

Det er valgstyret i kommunen som behandler og godkjenner eller forkaster valglistene. Du kan klage på valgstyrets vedtak innen 2. juni 2023. Dette er i tråd med valglovens § 6–8, som sier at klagen må framsettes senest sju dager etter offentliggjøringen av godkjente valglister. 

Du må sende inn klagen skriftlig til valgstyret i Aure kommune.