Grønt flagg til Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er den første barnehagen i Aure som har blitt miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg. 
Denne uken var det høytidelig overrekkelse av det grønne flagget!

Fin markering på barnehagen

Nordlandet barnehage inviterte til fest når ordfører Hanne-Berit Brekken overrakte det grønne flagget til barnehagen. Barna underholdt med sang og serverte egenprodusert saft og is, i tillegg til frukt, kaffe og kake.
Styrer Inger Tøndel fortalte om prosessen mot å bli en Grønt Flagg barnehage og med god hjelp fra barna fikk vi ett innblikk i hva vi skulle tenke på når vi ferdes ute i naturen. Barna ga oss også et tips om at rester av havregrynsgrøt blir supergode knekkebrød!

Barnehagen hadde både plakatutstilling og film fra prosessen mot å bli en Grønt Flagg barnehage. 

Hva er Grønt Flagg?

Grønt flagg er en sertifiseringsordning for skoler og barnehager. Formålet med grønt flagg er å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Ved å la barn og unge ta aktiv del i miljøprosjekter og planleggingen av disse, bidrar dette til gode miljøkunnskaper som kan påvirke miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig. Utmerkelsen gis til skoler og barnehager som kan vise at de gjennomfører miljøopplæring på et høyt nivå ved å tilfredsstille Grønt Flagg kriteriene. Disse innebærer blant annet at de i samarbeid med barna gjennomfører en miljøgjennomgang, utarbeider en miljøhandlingsplan med tiltak for året og at det arbeides aktivt med prosjekter innen temaer som for eksempel energi, vann, avfall, biologisk mangfold m.m.  Det er stiftelsen FEE Norway som eier og drifter Grønt Flagg. 

Grønt Flagg er en del av den internasjonale Eco-Schools ordningen. På verdensbasis deltar mer enn 55 000 barnehager og skoler i 70 land. 

Dette sier Nordlandet barnehage om miljøsertifiseringen

Vi i Nordlandet barnehage har gjennom mange år vært interessert i og jobbet med våre satsningsområder friluftsliv og uteaktiviteter, helse og kosthold. Da vi fikk høre om Grønt Flagg begynte vi å sette oss inn i hva dette gikk ut på, konseptet hørtes veldig spennende og interessant ut!

Etter å ha tatt kontakt med Grønt Flagg startet jobben med bl.a. fokus mot miljøgjennomgang med barna. Valget på fokusområde falt da på avfall og kildesortering som vårt første mål. Senere har bl.a. kjøkkenhage, kompostering og etablering av egen hønsegård på barnehagen blitt lagt til. Dette føyde seg fint inn i en allerede etablert kultur med nysgjerrighet og en «drive» til å lære nye ting sammen med barna og til å gi barna en god oppvekst og gode verdier. 

Det er gøy å se hvor engasjerte barna og de ansatte har vært hele veien gjennom denne prosessen – og vi ser også hvor viktig det er med holdningsskapende arbeid slik at barna får et godt utgangspunkt videre på veien mot skolen og senere i voksenlivet. Det er i barnehagen vi legger grunnlaget for å fremme holdningsarbeid og verdier som respekt, ansvar, solidaritet, demokrati og medvirkning.

I Grønt Flagg sertifiseringen er den pedagogiske rammen og barnas involvering svært viktig. Men det er også viktig at ansatte er engasjerte.  

Nordlandet er den første barnehagen i Aure som mottar Grønt Flagg, men de håper de kan inspirere flere. 

Det er flott å se at Nordlandet barnehage har brukt tid i personalmøter for å forankre arbeidet med miljø- og klima og bidratt med kunnskapsheving innen flere viktige områder, sier Linda Cecile Dale, prosjektleder i Grønt Flagg. 

Fokus på friluftsliv og naturopplevelser

Fremover vil Nordlandet barnehage fokusere på friluftsliv og naturopplevelser som sitt Grønt Flagg tema. 

Barn har et naturlig engasjement for å bruke naturen som en arena for læring, lek, utforskning og mestring. Denne nysgjerrigheten og interessen er viktig for å gi kunnskap og ivareta respekt for naturen.  Å stimulere til fysisk aktivitet og god helse er viktig – og vi trenger mer omtanke og kunnskap om natur, miljø og bærekraft, sier Dale i Grønt Flagg.