Bygdevekstavtale for Aure og Smøla

Avtalen er ett samarbeid med Smøla kommune og kommunene mottar tilsammen to millioner i første omgang, med mulighet for fire millioner til i en senere fase.

Graf som symboliserer bygdevekst - Klikk for stort bilde

 

Dette er bygdevekstavtalene

  • Målet med bygdevekstavtalene er å øke bosettingen og næringsutviklingen i kommuner der det ordinære virkemiddelapparatet ikke er tilstrekkelig for å snu utviklinga.
  • Målgruppa for ordninga er de minst sentrale distriktskommunene, og departementet oppfordrer til samarbeid på tvers av kommunene.
  • Søknaden må være politisk forankret gjennom vedtak i kommunestyre i alle kommunene som deltar i samarbeidet. En kommune i samarbeidet skal stå som søker på vegne av samarbeidet.
  • Inntil i dag var det 17 kommuner med bygdevekstavtaler. Med utvidelsen blir tallet 35.

 

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.