Ansattoversikt


Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800

Ved påkjørsel av vilt skal du ringe politivakta.

71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Vakttelefon 71 64 84 00
483 80 862

Postadresse: Aure Frivilligsentral, Aurdalsvegen 21, 6690 Aure

464 24 400 452 92 001

91173078

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Enhetsleder Utvikling og service 71 64 74 66
Lærar 71 64 76 71
adjunkt 71 52 26 38
Arealplanlegger 71 64 74 52
Barne - og ungdomsarbeider 917 97 385
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 71 64 74 72
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder skole og integrering 71 64 74 70
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

kontaktlærer 4. klasse 71 52 26 33
Assistent SFO 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90

Varaordfører 

adjunkt/rådgiver 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Ungdomsklubbkoordinator
Rektor Sør-Tustna og Leira skole 71 52 26 43

 På Leira skole  tirsdag og torsdag: Telefon 71522630

Adjunkt 71 64 76 75 416 15 389
Fysioterapeut 415 55 052
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 71 64 75 54/ 95 80 52 02

Lærer 71 64 74 90
Seniorrådgiver 71 64 74 05
Feier 971 26 011
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Lærling 954 46 895
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 71 64 76 71
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Psykriatrisk sykepleier 958 05 188
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
Barnevernkonsulent 911 09 076
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
Miljøarbeider flyktningetjenesten 71 64 74 68 973 58 935
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Danselærer 951 66 529
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
lærar 71 64 76 71
assistent 954 76 060
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Sykepleier ved Aure helsetun - korttids- og rehabiliteringsavdeling 71 64 75 22 953 00 359
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 71 64 75 20 489 99 379
Leder habilitering og demensomsorg 71 64 76 57 414 11 990
adjunkt 71 52 26 38
Musikklærer 920 87 950
kontaktlærer 3. klasse 71 52 26 33
Vaktmester 479 08 672
Prosjektmedarbeider Skansen
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Barnepleier 901 08 406
Helsesykepleier 71 64 75 82 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler skatt 71 64 74 23
Lærer 71 64 74 90
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontaktlærer 1. og 2. trinn 71 64 76 75
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Branninspektør 948 39 694
Enhetsleder Barnehage 71 64 74 69
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Kontorkonsulent 71 64 75 03
Barnepleier 918 20 105
Lærer 71 64 76 36
Saksbehandler/programrådgiver flyktningetjenesten/lærer voksenopplæring 71 64 76 39
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Arkivleder 71 64 74 02
Fastlege 71 64 75 70
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider
Lærer
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Assistent 954 46 895
Økonomisjef 71 64 74 22
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
kontaktlærer 2.klasse 71 52 26 33
Lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 71 64 75 58 954 27 068
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig 71 64 75 54 958 05 202
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Lærer 71 64 74 90
Driftsleder 71 64 74 60 71 64 74 60
Pedagogisk leder 901 08 406
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 71 64 74 90
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 902 54 819
lærar 71 64 74 90
adjunkt 71 52 26 38
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
Pedagogisk medarbeider 901 08 406
Fritidsassistent 979 60 738
Prosjektmedarbeider 71 52 26 20
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 71 64 74 33
Assistent 954 76 060
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Assistent 480 46 245
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

assistent 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Adjunkt 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90
Rådgiver kultur 71 64 74 75

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Teamleder feier 71 57 42 72 952 31 019
Lærer 71 64 74 90
Brannsjef 970 90 715
Fagarbeider 71 64 74 90
Assistent 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Pedagogisk leder 480 46 245
Lærer 71 64 76 36
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
  • Andre dager mellom 11.30-12.00

Oddetallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Assistent skole/SFO 71 64 76 75
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37 974 10 157
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 71 52 26 65
Vaktmester 976 16 764
Saksbehandler/utvalgssekretær 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fastlege 71 52 26 45
Lærer voksenopplæringen
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 979 83 433
Vaktmester 915 19 885
Lærer 71 64 74 90
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 71 64 74 31
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 71 64 74 90
Pedagogisk leder 477 03 485
Saksbehandler lønn 71 64 74 30
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

assistent skole/SFO 71 64 76 71
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Assistent 71 64 74 90
Renholdsleder 71 64 74 71
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 71 64 75 01 482 21 743
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Saksbehandler NAV 71 52 26 25
lærer 71 52 26 38
Musikklærer 950 84 027
Lærer 71 64 76 36
Prosjektleder Skansen 71 52 26 26
Flyktningekonsulent 71 64 76 39 911 01 199
Assistent 918 01 655
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Styrer 913 23 794 477 03 485
Personalleder 71 64 74 35
Assistent 954 76 060 957 00 462

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

assistent/reinhaldar 71 64 76 71
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984
inspektør 71 52 26 38
Saksbehandler 71 64 74 19
Lærer 71 64 74 90
lektor 71 52 26 33
Saksbehandler 71 64 75 50
Kontaktlærer 3.- 4. trinn 71 64 76 75 906 95 895
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi 71 64 74 18
Logoped/spesialpedagog 71 64 76 38
Vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Styrer Steinhaugen barnehage 71 52 26 53 934 00 879
Styrer 71 52 26 53 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62
Assistent skole og SFO 71 64 58 73
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Fagarbeider 71 64 74 90
Sekretær/assistent Sør-Tustna skole 71 52 26 44
lektor 71 52 26 38
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 71 52 26 80 902 75 361
Lærer voksenopplæringen
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Programrådgiver flyktningetjenesten (man, tirs, tors) 71 64 76 34 416 05 703
assistent 477 03 485
Næringssjef 979 67 260
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
IKT 71 64 74 21 979 60 739
Lærer 71 64 74 90
adjunkt 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77
Fagarbeider 71 64 74 90
Avdelingsleder/fagansvarlig Bokollektivet 71 64 76 58
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider Skansen
pedagogisk leder 979 84 366
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler lønn 71 64 74 25
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 71 64 75 56 71 64 75 55
Barnepleier 979 84 366
Driftsoperatør vei 957 74 828
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 71 64 74 82 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 71 64 75 20
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502
Danser, Operaen 404 84 996
Pedagogisk leder 954 46 895
pedagogisk leder 477 03 485
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
kontaktlærer 1. klasse 71 52 26 33
Saksbehandler/ utvalgssekretær 71 64 74 44
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 71 64 75 10

Aure Arena

Ansatte i avdelingen Aure Arena
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 71 64 74 60 71 64 74 60

Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90

Varaordfører 

Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Vikar 71 64 74 90
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90

Aure brannvesen

Ansatte i avdelingen Aure brannvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
Branninspektør 948 39 694
Brannsjef 970 90 715
Driftsoperatør vei 957 74 828

Aure kulturskole

Ansatte i avdelingen Aure kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sanglærer 482 40 577
Danselærer 951 66 529
Musikklærer 920 87 950
Musikklærer 994 60 522
Musikklærer 957 94 586
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Musikklærer 950 84 027
Assistent 954 76 060 957 00 462

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

Danser, Operaen 404 84 996

Aure legekontor

Ansatte i avdelingen Aure legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70

Telefontider:

15. april - 14. oktober: 08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.45

15. oktober - 14. april: 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.15

Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

SMS hele døgnet til 2097

71 64 75 70
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Sykepleier
Fastlege 71 64 75 70
Kommuneoverlege 71 64 75 70

Aure sentrumsbarnehage

Ansatte i avdelingen Aure sentrumsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne - og ungdomsarbeider 917 97 385
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Assistent 918 01 655
Pedagogisk leder 918 01 655
Pedagogisk leder 918 20 105
Barnepleier 918 20 105
Førskolelærer 917 97 385
Assistent 918 20 105
Assistent 918 01 655
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Pedagogisk leder
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Barnehage 71 64 74 69
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Styrer Steinhaugen barnehage 71 52 26 53 934 00 879
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 911 09 076
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 71 64 75 58 954 27 068
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Saksbehandler/utvalgssekretær 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Barnevernskonsulent 468 31 675

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 74
71 52 26 55

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 71 64 75 54/ 95 80 52 02

Feiing

Ansatte i avdelingen Feiing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 971 26 011
Teamleder feier 71 57 42 72 952 31 019

Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Fysioterapeut 415 55 052
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
  • Andre dager mellom 11.30-12.00

Oddetallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659

Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 74 57
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Vaktrom sør 71 64 76 40
Leder habilitering og demensomsorg 71 64 76 57 414 11 990
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Avdelingsleder/fagansvarlig Bokollektivet 71 64 76 58

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 905 67 275
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 71 64 75 03
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig 71 64 75 54 958 05 202
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Psykolog

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
Helsesykepleier 71 64 75 82 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Jordmor 900 17 766

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Fritidsassistent 979 60 738
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Aktivitør 483 80 862
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 71 64 75 01 482 21 743
Avdelingssykepleier Tustna 71 52 26 80 902 75 361
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Sekretær 71 64 75 10

IKT-avdeling

Ansatte i avdelingen IKT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
IKT 71 64 74 21 979 60 739

Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53

Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 71 64 74 71
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502

Kontaktpersoner landbruk

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40

Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Rektor Sør-Tustna og Leira skole 71 52 26 43

 På Leira skole  tirsdag og torsdag: Telefon 71522630

Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
Sekretær/assistent Sør-Tustna skole 71 52 26 44

Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Barnepleier 901 08 406
Pedagogisk leder 901 08 406
Pedagogisk medarbeider 901 08 406
Lærling 979 84 366
Pedagogisk leder 979 83 433
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
pedagogisk leder 979 84 366
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Leder habilitering og demensomsorg 71 64 76 57 414 11 990
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Personalleder 71 64 74 35

Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 71 64 74 52
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Branninspektør 948 39 694
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Driftsleder 71 64 74 60 71 64 74 60
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Vaktmester 902 54 819
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Brannsjef 970 90 715
Vaktmester 976 16 764