Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan (SNP) er politisk styringsverktøy for næringslivssatsing i Aure kommune. 

Bakgrunn og organisering av planarbeidet

Ved behandling av budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019 vedtok kommunestyret at Aure kommune skulle utarbeide en strategisk næringsplan.

Planen inngår også som prioritert plan i planstrategien for 2016-2019. Planstrategien gjengir og beskriver sentrale utviklingstrekk for Aure kommune med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk knyttet til demografi, utdanning og næringsliv. I tillegg har kommunestyret, som et ledd i utarbeidelse av planstrategien, pekt på sentrale utfordringer og prioriterte satsingsområder som skal prege kommunens arbeid som samfunnsutviklingsaktør.

Strategisk næringsplan er utarbeidet som en kommunedelplan. Det betyr at planen utarbeides etter prosesskravene i Plan- og bygningsloven, her blir det stilt krav blant annet til planprogram, høringer og spesifikke krav til medvirkning og offentlig ettersyn.

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i sak 84/16 den 20.12.16

Næringssatsingen til Aure kommune er vedtatt i kommunestyrets 18. september 2018 i sak 40/18: Strategisk næringsplan (SNP) for Aure kommune for perioden 2018-2029.

Her kan du lese Strategisk næringsplan for Aure kommune

 

Strategisk næringsplan 2018-2029 (PDF, 978 kB)

 

Tiltakspunkt i plana er synliggjort spesifikt i en egen handlingsplan:

Handlingsplan SNP 2018-2029 (PDF, 3 MB)