Oppvekst og integrering

Enheten Oppvekst og integrering har følgende tjenesteområder:

  • Grunnskole
  • Barnehage
  • Voksenopplæring
  • Flyktningtjenesten

Skoler i Aure

 

Skolene i Aure skal gi følgende tilbud

  • Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 - 16 år.
  • Gi tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever 
  • Gi tilbud om skolefritidsordning (SFO)
  • Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne

 

Kart over skolene i Aure

 

 

 

Barnehager i Aure

Aure kommune har full barnehagedekning.
Alle barnehagene i Aure er samlet i enheten Oppvekst og integrering.

Les mer om de ulike barnehagene ved å trykke på lenkene over.

 

Kart over barnehager i Aure

 

 

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Aure kommune er samlokalisert med voksenopplæringen i Aure. 

Hovedansvaret til Flyktningtjenesten er bosetting og oppfølging av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogram for personer som har rett og/ eller plikt til dette. 

 

Kart over Flyktningetjenesten i Aure