Boligtomter

Velkommen til Aure kommune! Vi kan tilby ledige tomter for alle som vil slå seg ned her.

Nedenfor finner du kart over ledige tomter i de kommunale boligfeltene i kommunen (markert med sirkel), samt prisoversikt.

Oversikt over private boligfelt finnes nederst på siden.

 

Kommunale boligfelt

Kommunale boligfelt
Sted Navn boligfelt
Mjosundet Mjosundet (PDF, 541 kB)
Stemshaug Skagan (PDF, 424 kB)
Leira Steinhaugen (PDF, 357 kB)
Nordheim Nordheim (PDF, 924 kB)
Leira Leira øst (PDF, 451 kB)
Kjørsvikbugen Kjørsvikbugen (PDF, 683 kB)
Kjørsvikbugen Ledalsvollen 1 (PDF, 641 kB)
Aure sentrum Hjortåsen (PDF, 758 kB)
Gullstein Gullstein (PDF, 921 kB)
Foldfjorden Buset (PDF, 342 kB)
Årvågsfjorden Årvågsfjorden (PDF, 337 kB)
Tømmervågen Jørgenvåg (PDF, 5 MB)
 

Priser på kommunale boligtomter

Priser på kommunale boligtomter
Tomter 2019 Kommentarer
Leira øst 187.000,- Pr. tomt
Ledalsvollen 206.000,- + kr. 19,80 pr. m2 *
Hjortåsen 223.000,- + m2-pris fastsatt av Statsskog SF *
Andre kommunale tomter 155.000,- *
* Prisene er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp samt oppmålingsgebyr

 

Private boligfelt

Private boligfelt
Hjemmeside / nærmere info Facebook kontaktinfo:
Valan byggefelt
Rudhaug boligfelt (PDF, 2 MB)
Nyheim boligområde (PDF, 749 kB)
Myra boligfelt - Aure sentrum Facebook MB Bolig AS e-post: bjorn.hauge@byggkon.com Telefon: 916 24 629
Oversikten viser private byggefelt. Det kan komme til flere ettersom vi er avhengig av at private aktører melder fra om at de vil ligge inn under denne oversikten