Turkart

Ønsker du turkart for Aure?

På servicekontoret får du kjøpt kart over Fjordruta. 

Du kan henvende deg til idrettslagene i kommunen for turkart over andre områder.

God tur!

Idrettslag i Aure