Fiskekort i Aure

Det selges fiskekort for de vann som er i området Klakkan i Aure, samt for fiske i Todalselva. 

 

Hvor kjøper du fiskekort?

Fiskekort til Klakkan kjøpes ved bom ved oppkjøringen til Klakkan eller ved parkeringsplass innerst i Klakkan. Begge plasser er det selvbetjening.

Fiskekort for fiske i Todalselva kjøper du i selvbetjent kiosk ved brua på starten av Todalselva.

 

Det er ikke fiskekort å få kjøpt for vatn ellers i kommunen, men det er tillatt å fiske. Ta gjerne kontakt med grunneier på forhånd.

Vanlige restriksjoner om at det ikke er tillatt å fiske fra båt gjelder også for vatn i Aure.

Eventuelle  spørsmål om fiskevatn kan rettes til Aure jeger- og fiskeforening.