Kulturprisen

Kulturprisen for Aure kommune består av et pengebeløp på kr. 10.000 og diplom.

Prisen og diplomet skal deles ut i samråd med ordfører og prisvinner og på en arena som er naturlig for prisvinner

 

Hvem kan tildeles kulturprisen?

Kulturprisen kan tildeles personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en usedvanlig innsats i kommunen innenfor området kultur og som bidrar til å videreutvikle Aure Kommune og lokalsamfunnet på en positiv måte.

 

Hvem kan foreslå kandidater?

Forslag på kandidater til Kulturprisen kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner til hovedutvalg for kommuneutvikling.

 

Hva må forslagene inneholde?

  • Kandidatens fulle navn og adresse
  • Forslagsstillerens navn og adresse
  • En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater
  • Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

 

Hvordan sender du inn forslag?

Du kan sende inn forslag på kandidat til kulturprisen via elektronisk skjema.

Foreslå kandidat til kulturprisen

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 


Retningslinjer

Presisering til retningslinjer for kulturprisen punkt 5: Retningslinjene følger Offentlighetsloven § 5 - Utsatt innsyn.

Det betyr at inntil vinneren er offentliggjort vil forslagsstiller og kandidat være unntatt offentligheten, etter det vil det være offentlig. Se Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)