Drømmestipendet

 

Hva er Drømmestipendet?

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner - til sammen 1 500 000 kroner.
 

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere én person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

  • Dans
  • Musikk
  • Skapende skriving
  • Teater
  • Visuell kunst
  • Annet

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure