Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er et kort/bevis med bilde og navn på innehaveren, som blir utstedt av Aure kommune. Kortet gir innehaveren rett til å ha med ledsager gratis på alle steder/arrangement som aksepterer ordningen med ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjelder i hele Norge og blir akseptert av alle som er med på ordningen.

Steder/arrangement det er ønskelig å kunne bruke ledsagerbevis er f.eks. kino, svømmehall, treningsstudioer, bowling, teater/opera, oppsetninger/kulturelle arrangement, museer, konserter, buss, ferge og kommunikasjon for øvrig.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i/på ulike arrangement uten å måtte betale dobbel billettpris.

 

Hvordan søker du om ledsagerbevis?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke , eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Utfylt søknadsskjema sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Vedlegg

Du må legge ved passfoto sammen med søknaden.

 

Søknadsskjema og retningslinjer

 

Retningslinjer for å søke ledsagerbevis

 

Saksbehandling

Det blir innhentet uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir  å se på som enkeltvedtak. Dette vedtaket kan med hjemmel i Forvaltningsloven § 28, 2. ledd klages inn til det kommunale klageorganet.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure