Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er et kort/bevis med bilde og navn på innehaveren, som blir utstedt av Aure kommune. Kortet gir innehaveren rett til å ha med ledsager gratis på alle steder/arrangement som aksepterer ordningen med ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjelder i hele Norge og blir akseptert av alle som er med på ordningen.

Steder/arrangement det er ønskelig å kunne bruke ledsagerbevis er f.eks. kino, svømmehall, treningsstudioer, bowling, teater/opera, oppsetninger/kulturelle arrangement, museer, konserter, buss, ferge og kommunikasjon for øvrig.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i/på ulike arrangement uten å måtte betale dobbel billettpris.

 

Hvordan søker du om ledsagerbevis?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke , eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Utfylt søknadsskjema og helseattest/legeerklæring sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Vedlegg

Du må legge ved passfoto sammen med søknaden.

 

Søknadsskjema og retningslinjer

 

Retningslinjer for ledsagerbevis- Helsenorge

 

Saksbehandling

Det blir innhentet uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir  å se på som enkeltvedtak. Dette vedtaket kan med hjemmel i Forvaltningsloven § 28, 2. ledd klages inn til det kommunale klageorganet.