Fritidsassistent

Randi Leira er fritidsassistent i Aure kommune.

Hun har som oppgave å tilrettelegge fritidsaktiviteter for grupper, og er ikke knyttet til en bestemt bruker slik som støttekontakt er.

Hva får du?

Det er samling hver tirsdag og onsdag ved Aure omsorgsboliger, og annenhver torsdag ved Leira omsorgsboliger.

  • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
  • Vi tilbyr sosialt samvær og fysisk aktivitet.
  • Dagsenteret tilbyr deg transport til og fra hjemmet.
  • Dagtilbudet kan gi avlastning for pårørende.

 

Pris

Det koster 150 kroner per gang å delta på Randi-dag.

 

Hvordan søker du om fritidsassistent?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om fritidsassistent, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema for helsetjenester

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.