Fritidsassistent

Fritidsassistenten har som oppgave å tilrettelegge fritidsaktiviteter. Fritidsassistenten er en ressursperson for flere brukere, vedkommende er ikke knyttet til en bestemt bruker slik som støttekontakt er.

Fritidsassistent i Aure kommune er Randi Leira

Hva får du?

  • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
  • Vi tilbyr sosialt samvær og fysisk aktivitet.
  • Dagsenteret tilbyr deg transport til og fra hjemmet.
  • Dagtilbudet kan gi avlastning for pårørende.

 

Hvordan søker du om fritidsassistent?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om fritidsassistent, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema for helsetjenester

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Hvor og når

Hver tirsdag og onsdag ved Aure omsorgsboliger.

Annenhver torsdag ved Leira omsorgsboliger

 

Pris

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 215 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 77
Middag med utkjøring 108 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 150 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned

Kontaktinformasjon

Randi Leira
Fritidsassistent
E-post
Telefon 979 60 738