Klag på helse- og omsorgstjenester

Er du misfornøyd med et vedtak kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

     

Hvis du er misfornøyd med et vedtak eller avslag kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok beskjeden. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Klagen sendes til den enheten som har skrevet vedtaket. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Ta kontakt med enheten for mer informasjon eller se lenker til eksterne aktører.

Kontaktinformasjon

Geir Nielsen
Enhetsleder Helse og familie
E-post
Telefon 41 21 55 91
Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 41 42 43 86

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure