Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har 3 medlemmer.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Medlemmer Varamedlemmer
Ingunn Golmen - leder Lillian E. Wessel (H)
Tor Garshol (H) Rita Ormbostad (H)
Terje Hals (H) Vegard S. Bach (Ap)