Budsjett- og økonomiplan 2018-2021

Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2018 og økonomiplanen for de neste fire årene. 

 Åpne data

Aure kommune legger ut budsjett og økonomiplan 2018/2021 i excel- og csv-format. CSV er et generelt format (åpne data) som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform.

Aure kommune ønsker at informasjon om kommunens budsjett skal være lettest mulig tilgjengelig og så åpen som mulig for innbyggerne og andre interesserte. Dette er viktig av hensyn til demokratiet og at kommunen forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.

Datasettene er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0.Lisensteksten kan du lese her. Datagrunnlaget er også publisert på Difi - data.norge.no

Driftsbudsjettet

 

Investeringsbudsjettet

Enhetenes driftsrammer
Budsjettskjema 1 B

Finanskapitlet
Budsjettskjema 1 A