Ordførerens side

 

Velkommen til Aure!

Aure er en typisk kystkommune med om lag 3600 innbyggere. Befolkningen bor spredt rundt om på øyer og langs fjordene, med Aure sentrum som største tettsted. 10 ulike brusamband knytter oss i sammen, og gjør at hele kommunen er landfast, med unntak av Solskjeløya. 

Aure kommune har et variert næringsliv som spenner fra tradisjonelt landbruk og fiske, via transport, oppdrett og mekanisk industri, til industrianlegget på Tjeldbergodden med Nord-Europas største metanolfabrikk. Kommunen har et bra tilbud innen service og handel, og reiseliv er en næring i vekst

 

Kommuneplanen vår har en definert målsetting om folketallsvekst. De siste årene har trenden heldigvis snudd fra nedgang, til en liten positiv framgang i folketallet. Det er vi svært fornøyd med, og fokuset videre er fortsatt å legge til rette for tilflytting og økt bosetting.

 

Kommunen har etter sammenslåingen av Aure og Tustna i 2006, brukt mye ressurser på utbygging av ny infrastruktur, med blant annet bygging av to nye barnehager, nye omsorgsboliger både på Gullstein og i Aure sentrum, og bygging av Aure arena med kultursal, idrettshall, trimrom og nytt stadionanlegg. Dette tror vi har gjort oss mer attraktiv som bokommune.

 

Aure kommune har mange flotte muligheter for den som vil leve og bo landlig, men likevel bynært. Fra Aure sentrum er det fullt mulig å pendle både til Kyrksæterøra og Kristiansund, og fra Tømmervåg tar det bare 25 minutter med ferge over til Seivika og videre 15 minutter inn til sentrum av Kristiansund.

Det finnes mange ledige boligtomter i kommunen, og kommuneplanen åpner for å godkjenne boligtomter også innenfor 100-metersgrensen til sjø.

 

Aure kommune har satt av areal og kjøpt nye områder til næringsformål flere steder i kommunen. I løpet av 2018 blir det bygd ny tilførselsvei til Bioparken i Kjørsvikbugen, og industriarealet på Tømmervåg skal utvides og den kommunale veien dit, utbedres.

Aure kommune ønsker å utvikle oss videre som en bo- og næringsvennlig kommune, og vår sentrale beliggenhet på kysten midt mellom Kristiansund og Trondheim, må kunne utnyttes enda bedre.

 

Aure er kjent for sin vakre og varierte natur, med svært gode muligheter for alle som liker å bruke kroppen. Det er populært å ha hytte i Aure. Det finnes allerede 1400 fritidsboliger i kommunen, og en rekke ferdigregulerte hytteområder.

Så uansett om du ønsker å bo eller feriere i kommunen vår, er du velkommen til Aure!

Kontaktinformasjon

Hanne-Berit Brekken
Ordfører
E-post
Telefon 917 34 017

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure