Ordførerens side

Hanne-Berit Brekken (Ap) er inn i sin andre periode som ordfører i Aure, etter å ha blitt gjenvalgt ved valget i 2023.

Her kan du lese mer om ordførerens ansvar og oppgaver, og holde deg oppdatert på arbeidshverdagen til Hanne-Berit gjennom innleggene hennes på ordførersiden sin på Facebook.

Ordførerens ansvar og oppgaver

  • Ordføreren skal være ombud for innbyggerne i Aure kommune.  
  • Ordføreren er den politiske nøkkelpersonen i kommunen, og må lytte til folk i bygda.
  • være møteleder i kommunestyret og i formannskapet,  og sørge for at møtene gjennomføres i tråd med kommuneloven og bidra til en god dialog mellom de ulike politikerne.
  • Ordføreren skal skape engasjement, og kan ta viktige initiativ ved å sette saker på sakskartet.
  • Ordføreren skal bidra til å lage fremtidsrettede planer for kommunen, slik at det foretas riktige prioriteringer og nødvendig økonomisk styring.
  • Ordføreren har et spesielt ansvar for de samlede tilbudene og tjenestene kommunen yter og at de blir så gode som mulig. 
  • Hun må også arbeide for å knytte kontakter utenfor kommunen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Les siste nytt fra ordføreren: