Hvordan kan jeg påvirke?

 

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du som innbygger i en kommune kan fremme dine synspunkter på. 

 

Direkte kontakt med folkevalgte

Du kan kontakte en politiker eller et politisk parti som er representert i kommunestyret.  Se oversikt over politikere under de enkelt utvalg.
 

Innbyggerinititativ

Som innbygger i Aure kommune kan du be om at konkrete forslag behandles av kommunestyret - som innbyggerforslag etter kommuneloven § 12-1.
 
Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget hvis minst 2 prosent ( om lag 70 personer i 2023)  av Aure kommunes befolkning stiller seg bak med underskrift.

Gjennom nettportalen minsak.no  kan du både foreslå saker og samle underskrifter elektronisk.

 

Andre muligheter til å gi tilbakemeldinger og innspill

  • Høringer
  • I forbindelse med større utviklingsprosjekter eller planprosesser arrangeres åpne møter for dialog med innbyggerne. Disse møtene blir annonsert.