For folkevalgte

Her finner du informasjon spesielt rettet mot folkevalgte.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av sidene, og meld gjerne fra hvis det er informasjon du savner, så kan du bidra til at sidene blir enda bedre.

 

Innkalling til politiske møter

Innkalling til politiske møter skal skje 7 dager i forkant av møtedato.

 

Papirløse møter

Det  er innført papirløse møter for formannskap, kommunestyre og for hovedutvalgene i Aure kommune. Nedenfor følger  veiledninger til hvordan medlemmer i utvalg kan arbeide med forberedelser til møtene.

 

Sørg for at iPaden din alltid er oppdatert, både Fluix-app og iOS-versjon.

 

Forfall politiske møter

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. (jmfr. Kommunelovens § 40)

Forfall skal meldes snarest via e-post , telefon 71 64 74 00, eller ved personlig oppmøte.

 

Habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningslovens regler om habilitet kap. II § 6.

Se også veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet og inhabilitet i kommuner- og fylkeskommuner (PDF, 5 MB) (PDF, 5 MB)

 

Skjema for folkevalgte

Skjema for forslag til vedtak i politisk behandling sendes fortrinnsvis elektronisk til  møteleder og møtesekretær før eller under møtet du deltar i.

For folkevalgte
For folkevalgte
Forslag til vedtak i politisk behandling (.DOCX, 12 kB)
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (.PDF, 93 kB)
Reisegodtgjørelse (.PDF, 177 kB)


Reglement og retningslinjer

 

Lover og forskrifter

 

Nyttige nettsider

Kontaktinformasjon

Unni Rolseth
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 31
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure