For folkevalgte

Her finner du informasjon spesielt rettet mot folkevalgte.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av sidene, og meld gjerne fra hvis det er informasjon du savner, så kan du bidra til at sidene blir enda bedre.

Innkalling til politiske møter

Innkalling til politiske møter skal skje 6 dager i forkant av møtedato.

Politikere mottar innkalling i First Agenda, som kan benyttes både fra PC og nettbrett.

Innkallingen kan også leses via OpenGov, som er en del av innsynsmodulen til Aure kommune.

 

Forfall politiske møter

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. (jmfr. Kommunelovens kap 8 § 8-1)

Forfall skal meldes snarest til Aure kommune via e-post til postmottak, eller på telefon  til sentralbordet 71 64 74 00.

 

Habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven kap.11 § 11-10 . Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningslovens regler om habilitet kap. II § 6.

Se også veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet og inhabilitet i kommuner- og fylkeskommuner (PDF, 5 MB) (PDF, 5 MB)

Ved tvil om habilitet skal ordfører informeres i god tid før møtet.

Skjema for folkevalgte

Skjema for forslag til vedtak i politisk behandling sendes elektronisk til  møteleder og møtesekretær før eller under møtet du deltar i.

For folkevalgte
For folkevalgte
Forslag til vedtak i politisk behandling (DOCX, 12 kB)
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 93 kB)
Reiseregning (XLSX, 248 kB)


Reglement og retningslinjer

 

Lover og forskrifter

 

Nyttige nettsider