For folkevalgte

Her finner du informasjon spesielt rettet mot folkevalgte.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av sidene, og meld gjerne fra hvis det er informasjon du savner, så kan du bidra til at sidene blir enda bedre.

 

Innkalling til politiske møter

Innkalling til politiske møter skal skje 7 dager i forkant av møtedato.

Politikere mottar innkalling i First Agenda, som kan benyttes både fra PC og nettbrett.

Innkallingen kan også leses via OpenGov, som er en del av innsynsmodulen til Aure kommune.

 

Forfall politiske møter

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. (jmfr. Kommunelovens kap 8 § 8-1)

Forfall skal meldes snarest via e-post , telefon 71 64 74 00, eller ved personlig oppmøte.

 

Habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven kap.11 § 11-10 . Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningslovens regler om habilitet kap. II § 6.

Se også veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet og inhabilitet i kommuner- og fylkeskommuner (PDF, 5 MB) (PDF, 5 MB)

 

Skjema for folkevalgte

Skjema for forslag til vedtak i politisk behandling sendes fortrinnsvis elektronisk til  møteleder og møtesekretær før eller under møtet du deltar i.

For folkevalgte
For folkevalgte
Forslag til vedtak i politisk behandling (DOCX, 12 kB)
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 93 kB)
Reisegodtgjørelse (PDF, 177 kB)


Reglement og retningslinjer

 

Lover og forskrifter

 

Nyttige nettsider

Kontaktinformasjon

Unni Rolseth
Nettredaktør/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 905 25 936
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 913 09 063

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure