Vil dere gifte dere borgerlig i Aure?

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Aure kommune.

 

Før dere gifter dere

 

Du kan sende attesten til:

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure

eller levere den til servicekontoret på Aure rådhus.
 

Dato og tidspunkt for vielse

Vielser foretas som hovedregel innenfor kommunens ordinære åpningstid 09.00 - 15.00 fra mandag til fredag.

Det kan åpnes for vigsel utenom vanlig tid, men brudeparet må da påregne å betale for kommunens merkostnader.

 

Gjøre avtale om vielse

Avtale om vigsel må inngås med ordfører en måned i forveien. Det er en forutsetning at brudeparet har innhentet prøvingsattest før avtale inngås.

Send forespørsel om borgerlig vielse i Aure

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.

 

Sted for vielse

Vielse foregår i egnet, høytidelig, livssynsnøytralt lokale som kommunen stiller til rådighet.

Tilbudet er gratis.

Det kan åpnes for vigsel i andre lokaler, eventuelt utendørs, men brudeparet må da påregne å betale for kommunens merkostnader.

Brudeparet sørger selv for eventuell pynting eller kunstneriske innslag.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

 

Vigslere

  • Ordfører Hanne-Berit Brekken
  • Varaordfører Ole Bendik Nilsen
  • Rådmann Håvard Sagli