Trenger du å reservere deg mot digital kommunikasjon?

Som innbygger kan du gi beskjed dersom du ønsker å reservere deg mot digital kommunikasjon.

Søknad om dispensasjon fra interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Det er fremmet søknad fra Lerøy Midt as om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål.

Søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde

Det foreligger søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde i Aure kommune (63° 27,919’ N 8° 26,059’ Ø (Euref89/WGS84) med 1560 tonn til 6240 tonn.

Endring i tilbodet med bestillingstransport

Fram  I fylket sin økonomiplan for 2023-2027 blei det vedteken ei rekke innsparingar. Tilbodet med bestillingstransport må kuttast og justerast noko, men blir oppretthalde på dei mest hensiktsmessige stadane.  Du kan lese mer om ordninga her. Reduksjon i tilbodet og prisjusteringer. (PDF, 165 kB)

Aure Legekontor reduserer betjent telefontid

Ny betjent telefontid ved Aure legekontor 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.00.  For å få frigitt tid til andre oppgaver blir det reduksjon i telefontiden. Vi oppfordrer til bruk av digitale løsninger.  Vi kan nås på Helsenorge På Helsenorge kan du bestille time, be om reseptfornyelse, kontakte fastlege med e-konsultasjon og kontakte kontorpersonalet med e-melding.

UKM-show i Aure arena 11. februar

Nå er det snart klart for UKM-show for Aure og Smøla. Lørdag klokken 14-17 er det UKM-show i Aure arena. ​ ​

Etablererlunsj: kickstart din bedrift

Her får du vite om hvordan de ulike aktørene kan bistå din gründerreise med rådgivning, bedriftsutvikling, og finansiering. Arrangementet passer også for nyetablerte bedrifter som har behov for hjelp i en vekstperiode. Her stiller Vindel-innovasjonsselskapet for Nordmøre, kommunen, og Aure Næringsforum med informasjon om hvordan de kan hjelpe deg med din startup.  

Begrenset høring til 17. februar 2023 - endring av planforslag detaljregulering Gjelabukta fritidsområde

Aure kommune har de siste årene hatt til behandling forslag til detaljregulering for Gjelabukta fritidsområde del av gnr.97 bnr.1. Etter andregangsbehandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling har Statsforvaltaren i Møre og Romsdal valgt å ikke godkjenne planforslaget. De peker på de store konsekvensene terrenginngrepene sør i planområdet har for landskapet.

Aure Kommune bruker e-signering

Aure Kommune har for en tid siden tatt i bruk e-signering av dokumenter. Det kan være arbeidsavtaler, endringsmelding og godkjenning av politiske protokoller eller annen kommunikasjon mellom kunden og kommunen. Dette vil komme som en beskjed på privat mailadresse med tilhørende link til. Det er posten.no som sender beskjed og også der det skal signeres. Hvis du er usikker på hva det er du har mottatt, er det anbefalt og gå inn på www.signering.posten.no  Klikk på LOGG INN, og etter innlogging kommer du til signering .

Varsel om planoppstart Aurdalsvegen 32 i Aure sentrum

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering for Aurdalsvegen 32 i Aure sentrum.