Aures første koronavaksiner er satt

I dag har Aure kommune satt de første koronavaksinene. 12 beboere ved Aure sykehjem er så langt blitt vaksinert. Vi fortsetter vaksinasjonen i morgen, og da skal 6 beboere ved Tustna helse- og omsorgssenter få vaksine. Neste uke vil vi få tilsendt 12 nye doser. Vi vil da fortsette med å vaksinere beboere ved kommunens institusjoner.

Koronainformasjon - Stenging av Aure Rådhus, Aure Folkebibliotek og Aure Arena

På grunn av nye retningslinjer fra Regjeringa stenger  Aure kommune Aure Rådhus, Aure folkebibliotek og Aure Arena for besøkende. Dette gjelder i første omgang fram til og med mandag 18. januar.

Beredskapsplan jordmortjenesten

Her er en oppdatert liste for jordmødre på vakt i følge- og beredskapstjeneste for kommunene Smøla, Aure og gamle Halsa for desember, januar og februar. Små justeringer kan forekomme.  Tlf nr til vaktjormor er det samme som tidligere (40001699). Det er fint om dere oppfordrer deres gravide til å benytte tilbudet om jordmorfølge til sykehus ved aktiv fødsel!   Sender også med informasjonsmateriell til utdeling til de gravide og oppslag på legekontor/helsestasjon.

Kulturprisen 2020

Aure kommune gratulerer Johannes Finset med kulturprisen for 2020! Årets prisvinner er en kulturinstitusjon i seg selv. I tillegg til å være meget samfunnsengasjert. I hans familie er det samtidig en historikk, som overgår det aller meste. En familietragedie av verste sort, for å si det mildt.

BlimE-dansen 2020 på Tustna barne- og ungdomsskole

I dag danser elever over hele landet BlimE-dansen! Målet med BlimE i år er at elevene skal bli bedre kjent med hverandre og inkludere hverandre. BlimE vil bidra til å styrke fellesskapet i klassene og til at færre elever føler seg utenfor.

BlimE-dansen 2020 på Aure barne- og ungdomsskole

I dag danser elever i 1.-7. trinn over hele landet BlimEdansen! Målet med BlimE i år er at elevene skal bli bedre kjent med hverandre og inkludere hverandre. BlimE vil bidra til å styrke fellesskapet i klassene og til at færre elever føler seg utenfor.

Skatteoppkreverfunksjonen er ikke lenger en kommunal tjeneste

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Testing etter smitteutbrudd i Kristiansund

På grunn av smittesituasjonen de siste dagene ber vi innbyggere som har vært på følgende steder:  Rensvik Pizza og Grill, Sushi Bar, Bar & Sånn, Dråper by Jullum og Scandic hotell, går i karantene og umiddelbart bestiller Covid-19 test. Dette gjelder de som har vært på disse stedene på de tidspunktene som er beskrevet under.

Aure Arena starter opp med kinovisning

Etter lang tid uten kino er det nå klart for å starte opp kinovisniger i Aure. Den første visningsdagen blir lørsdag 10. oktober med filmen Knutsen og Ludvigsen 2, det store dyret.

Redusert åpningstid på biblioteket i Aure

På grunn av sykdom har biblioteket redusert åpningstid tirsdag 29. september.