Har du problemer med å åpne brev i Digipost eller e-Boks?

KS Fiks, som er plattformen for digital utsending av brev fra det offentlige, har fått meldinger om at noen mottakere ikke får åpnet posten sin. Det gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eller iPad og som bruker Digipost-appen. Men samme problem kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett.

Kildesortering av tekstiler, klær og sko i Aure kommune

NRK framstiller at det ikke er egne avfallsordninger for tekstiler i Norge. Dette stemmer ikke. Mange kommuner, deriblant Aure (gjennom ReMidt iks) legger til rette for kildesortering og separat behandling av tekstiler, klær og sko som vi forbrukere ønsker å kvitte oss med.

Endring av skolestruktur i Aure kommune

Kommunestyret vedtok i sak 52/21 at Nordlandet skole legges ned fra skoleåret 2022/23 og at elevene overføres til Aure barne- og ungdomsskole.

Lyst å lære om sammenhengen mellom kosthold og helse?

Frisklivssentralen tilbyr nå kurs til deg som ønsker en innføring om kosthold, ernæring og livsstil som fremmer god helse. Kurset Bra Mat er utarbeidet av Helsedirektoratet og har fokus på kostråd og levevaner som tilfører energi.

Innføring av bokmål som målform ved Aure barne- og ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 40/21 å endre målform ved Aure barne- og ungdomsskole fra nynorsk til bokmål fra skoleåret 2022/23. Formannskapet vedtok i sak 47/21 at dette skulle gjelde for alle trinn ved skolen. Fristen til å fremme krav om egne målformsgrupper, slik opplæringslova § 2-5 gir rett til etter visse kriterier, ble satt til 1.mars hvert år.  

Aure kommune har ansatt to nye fastleger

Aure kommune har ansatt to nye fastleger som starter i sine jobber nå i januar.  

Foreldregruppe

Kunne du tenkt deg å delta i samtalegruppe med andre foreldre og familieveileder om barn og foreldrerollen?  

Mentorordninga i landbruket 2022

Søknadsfristen for Mentorordninga er 1. desember. 

Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.