Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

Nytt tiltak i Regionalt miljøprogram(RMP): Klimarådgiving

Fra i år blir klimarådgiving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskudd i jordbruket. Dette er ei konkret føring fra jordbruksavtalen

Begrenset kapasitet på Tustna legekontor i uke 28

Det vil ikke være lege tilstede på Tustna legekontor denne uken. Kontoret vil være bemannet med helsepersonell mandag til torsdag. Legekontorets telefon betjenes da som vanlig. Fredag holder kontoret stengt. Pasienter oppfordres til å bruke helsenorge.no for å bestille time eller sende melding til fastlegen. Ved behov for ø-hjelp kontakt aure legekontor på tlf. 71647570  

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober Søknadsfristen er forlenget til 15. november  

Gjør en kjempejobb

Alle som ferdes på kommunal grunn, og alle som oppholder seg i Aure sentrum ser hvor fint det ordnes til med både planter, gress og omgivelsene for øvrig. Vi er takknemlig for å ha flinke folk i aksjon. Tusen takk, Abraham og Inge, for jobben dere gjør!

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 vedtatt av Kommunestyret 22.juni 2021

Aure kommunestyre har i møte den 22.06.2021 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033.

Høsten i Aure Arena

I høst blir det noe for enhver smak i Aure Arena. Vømmølbasen Trio, Benny Borg, Hans Rotmo og Henning Sommero kommer til kultursalen.

Fastlege Lisa Skiphamn slutter ved Aure legekontor

Lisa Skiphamn har sagt opp sin stilling som lege i Aure kommune. Hun vil gå tilbake til jobb i Helse Møre og Romsdal etter å ha arbeidet ut oppsigelsestiden. Vi er lei oss for dette, men takker Lisa for følget, og ønsker henne lykke til videre.    

Detaljregulering Hyttneset - kunngjøring om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Norconsult skal på vegne av Salfjord AS utarbeide en detaljreguleringsplan for næringsareal på Hyttneset, i Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsnæring med tilknytning i sjø, med kaianlegg og næringsareal for relevante næringer.

Geiter på oppdrag for Aure kommune

Aure kommune har leid  geiter til beiting ved området Aureelva og Aure stadion. Beitinga vil foregå i sommer, og er et prøveprosjekt i stedet for klipping av gresset.