Superuke i Aure

Denne uken skjer det mye spennende i Aure. Se program på Aure IL sine nettsider: Program

Valg 2023 - Du kan forhåndsstemme nå!

Her kan du forhåndsstemme

Barn og unges helsetjenester

Aure kommune er en del av satsinga  Barn og unges helsetjenester . Satsinga er et samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal.  Med samarbeid på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager.

Rekrutteringsstillinger med trippel lønn er nå utlyst!

  Aure kommunes "berømte" rekrutteringsstillinger for sykepleie- og vernepleiestudenter er nå utlyst! Du kan søke på stillingen frem til 20. august 2023. Søk på rekrutteringsstilling  

Konkurranse, si det med blomster - vinnerne er trukket

Etter suksess med planting av blomster i 2021 og 2022, ville vi at hele Aure kommune skulle blomstre i år også.  Innbyggerne ble oppfordret til å pynte opp langs veien og sende inn bilde, for å bli med i trekking av gavekort.

Utleggingsmanntallet for Aure kommune er lagt ut til offentlig ettersyn

Manntallet er tilgjengelig på servicekontoret, Aure Rådhus frem til valgdagen 11. september.  

Varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan Storberget barnehage

Int. PBL § 12-8 meldes det om oppstart for detaljreguleringsplan Storberget barnehage, plan-ID 157620230004, Aure kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Aure kommune og skal legge til rette for etablering av barnehage på Storberget inkludert arealer til trafikkområder, arealtilknytning omliggende arealer. For ytterligere informasjon se www.ikon.as

Tømmestasjon for sanitæravløp fra kjøretøy

Selvbetjent tømmestasjon for sanitæravløp fra kjøretøy er nå tigjengelig ved Best-stasjonen på Kjelklia i Aure (gateadresse: Kjelklia 2).  

Ungdomsfiske for ungdommer i Aure kommune.

Gjennom ungdomsfiske får ungdommer prøve seg som fiskere. Her i Aure er ungdommene med ombord i "Valøy", med skipper og veileder Leif Arve Vinje.

Detaljregulering gang- og sykkelvei Kjelklia - Aure sentrum - høring til 21. august 2023

Hovedutvalg for kommuneutvikling behandlet i sak 43/23, møtedato 28.06.2023, nytt forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei Kjelklia - Aure sentrum.