Barneverntjenesten i Aure har behov for besøkshjem og støttekontakt

Barneverntjenesten i Aure har behov for besøkshjem og støttekontakt. Se www.aure.kommune.no og barneverntjenesten for mer informasjon. Ta kontakt med barneverntjenesten på telefon: 48 89 31 88

Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua. Søknadsfrist er 1. juni 2023

Aure kulturskole

Nå er det mulig å søke om elevplass i Aure Kulturskole for skoleåret 2023/2024. Søknadsfristen er 10.Juni 2023.  

Endringer for kjørende og gående i forbindelse med anleggsarbeidet på Auretorget fra 24.april til 24.juli

Aure kommune har vedtatt etablering av nytt Auretorg. I forbindelse med byggingen blir det endringer for trafikken rundt rådhuset.

Fiskekort i Aure

Det selges fiskekort for de vann som er i området Klakkan i Aure, samt for fiske i Todalselva.   

Valg 2023: Frist for å trekke listeforslaget er 20. april klokken 12.

Kandidater som er satt opp på en liste, har nå mottatt brev via digipost eller altinn. Søknadsfristen for å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre er 28. april. Mer informasjon her

Nesten 100 prosent dekning

Via en anbudskonkurranse, i regi av fylkeskommunen, har NEAS AS fått jobben med å legge fiber til nesten alle hus som til nå står uten høyhastighets bredbånd. - Fra å være en kommune med meget lav bredbåndsdekning, vil det nå senest desember 2024 være nesten alle husstander i vår kommune som nå får tilgang på fiber, sier kultur- og næringssjef Ivar Torset.

Til deg som ønsker å ta norskprøve, statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve i år

Her finner du viktige datoer for påmelding til og gjennomføring av prøver i 2023.  Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes på Avoks, mens norskprøve avholdes i Kristiansund. Du får nærmere informasjon i brev etter påmelding.

Er du sykepleier med utdanning fra land utenfor EU/EØS?

Er du sykepleier med bachelorutdanning fra land utenfor EU/EØS og mangler norsk autorisasjon?     Fra våren 2024 har du mulighet til å komplettere din utdanning. Etter å ha fullført utdanningen kan du søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier. Ansatte i omsorgstjenestene i Aure kommune kan motta støtte til utdanning igjennom kompetansefondet.  

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023 har frist 31. mars kl. 12

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Mer informasjon her