Dobbel UKM Aure og Smøla også i 2023!

Prosjektgruppa for UKM er i full gang med planlegging av UKM 2023. Det blir TO arrangementer for ungdommer på Aure og Smøla i alderen 10-20 år!  

Fiber Innlandet

Nå begynner siste del i arbeidet med å ferdigstille det nye fibernettet fra Telenor i Aure på strekninga Leivstad - Årvågsfjorden. I desember starter tilkoblingsarbeidene, og alle som har tegna abonnement vil være tilkobla fibernettet innen januar 2023.  

Utlysing av konkurranse - garderobebygg Aure kommune

Aure kommune har lagt ut konkurransegrunnlaget for etablering av et garderobebygg i tilknytning til eksisterende driftsbygg i Aure sentrum.

Vi har fire fastleger i Aure

Fra og med 3.oktober 2022 er alle fire legehjemler i Aure bemannet.

Nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure

Aure kyrkjelege fellesråd har i sak 37/2021 vedteke nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure

Kunngjøringer fra kulturavdelinga

    Nå er det tid for å foreslå kandidater til kulturpris, komme med innspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og søke om spillemidler for 2023. Nedenfor ser du fristene:

Tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett av inntil fem millionar kroner til tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal. Gjeld frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir.

Ekstern rapport om økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure Kommune

Som en støtte til årets budsjettarbeid har kommunedirektøren søkt ekstern bistand gjennom analyse- og utredningsoppdraget «Utredning økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure kommune». I anbudskonkurransen ble Telemarksforskning tildelt oppdraget og rapporten finner du her (PDF, 2 MB) . Denne rapporten gir oss et uavhengig blikk fra et fagmiljø utenfor vår egen organisasjon.  Kommunedirektøren vil bruke dette som et kunnskapsgrunnlag i det videre budsjettarbeidet og vurdere forslag til tiltak som ligger i rapporten.  

Tillatt fart på sjøen i Aure for fritidsfartøy

Fartsgrensene for fritidsfartøy på sjøen i Aure er uendret

Høring på ruteendringsprosessen 2023 - har du innspill?

Den årlige ruteendringsprosessen for ferge-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringer vil gjelde fra 1. mai 2023.