Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua.

Neas varsler om strømstans i Tevika

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure, vil det bli strømstans i Tevika.

Tillatt fart på sjøen i Aure for fritidsfartøy

Fartsgrensene for fritidsfartøy på sjøen i Aure er uendret

Oppdatert status for bosetting av ukrainske flyktninger

Aure sammen med de fleste andre  kommunene i Norge venter fortsatt på ytterligere bosetting av ukrainske flyktninger. Vi vet ikke når vi kan forvente at flere kommer, og heller ikke antall eller hvilke personer. Situasjonen er for tiden derfor ganske uavklart.

Høring på ruteendringsprosessen 2023 - har du innspill?

Den årlige ruteendringsprosessen for ferge-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringer vil gjelde fra 1. mai 2023.

Søknad om dispensasjon fra sjøområdeplan for Aure kommune - Fiskholman

Det er fremmet søknad fra MOWI ASA region Midt om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål. 

Ormsetsamlinga er nå digitalisert

Bildematerialet etter fotograf Hans Ormset er en unik skatt i Aure kommune. Eier av dette arkivet er fotografens barnebarn, Einar Ormset. Nå har Einar digitalisert fotosamlinga, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra andre som kan ha kommentarer knytta opp mot de enkelte bilde som er lagt inn i arkivet.

Innsamling av klær og utstyr til flyktninger fra Ukraina

Aure kommune får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å donere klær og utstyr til ukrainske flyktninger.

Informasjon fra flyktningtjenesten

Det er pr. i dag 15 flyktninger fra Ukraina i kommunen. Disse bor hos familie og venner og har det etter forholdene bra.  Vi vet ennå ikke når det kommer flyktninger fra mottak til kommunen, men regner med at det vil skje fram mot sommeren. 

Tannlegene flytter inn i nye lokaler

Onsdag 16. mars flytter tannlegene i Aure inn i sine nye lokaler i første etasje i gamle Coop-bygget.  Inngangen finner du på baksiden av rådhuset. Du kan bruke slusa mellom rådhuset og Coopbygget for å komme til tannlegen. Velkommen!