Kulturtilskudd 2021 – Søknadsfrist 15. april

Frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune som driver kulturarbeid etter det utvida kulturbegrepet kan søke om kulturtilskudd. Privatpersoner eller offentlige instanser kan ikke søke. Et unntak er tilskudd til kulturvern der privatpersoner også kan søke.

Høring - Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Aure og Heim 2021 - 2023

Det er forskriftsfestet at kommunene skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e)  

Aure kommune ønsker innspill til skiltplan

Aure Vekst skal lage skiltplan for fylkeskommunale og kommunale veier i kommunen. Vi ber næringslivet, grendalagene og andre interessenter komme med innspill til skiltplan. Skiltplanen vil inneholde stedsnavn, næringer, servicefunksjoner og severdigheter som det er viktig for både fastboende og turister å finne frem til.

Særskilt satsing innen grøntsektoren - etablering av småskalaproduksjon

Innovasjon Norge har en særskilt satsing innen grøntsektoren i 2021 i Møre og Romsdal.   

Rasfare på Fylkesvei 6186 mellom Todalen og Ervika

Mellom Todal og Ervik på strekningen Todal - Kjelklia blir vegen nattestengt 02.03-03.03.2021 på grunn av fare for ras.    

Eiendomsskattelister i Aure 2021

For 2021 skrives det ut eiendomsskatt i Aure kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 17.12.2020 sak 78/20 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15,  

Hjelp oss med å oppdatere oversikten over frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune

I samarbeid med Aure Frivillighetssentral ønsker Aure kommune å lage en oppdatert oversikt over alle aktive lag og organisasjoner i kommunen vår. Dette for lettere å nå aktørene for informasjon, invitasjoner, og andre aktuelle ting. Det er derfor til stor hjelp for oss om dere kan fylle ut og sende inn dette enkle skjemaet. Link til skjemaet her. På forhånd tusen takk for hjelpen!

Biblioteket holder stengt onsdag 24. februar

Biblioteket holder stengt onsdag 24. februar. 

Søknadsfrist 15.mars for SMIL, drenering og produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Det er igjen ny søknadsrunde for tilskuddsordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL), drenering og Produksjon- og avløsertilskudd i jordbruket   

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune - forslag på offentlig ettersyn

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok kommunestyret i Aure kommune i møte den 18.02.2021, sak 4/21, å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.