Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 vedtatt av Kommunestyret 22.juni 2021

Aure kommunestyre har i møte den 22.06.2021 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033.

Høsten i Aure Arena

I høst blir det noe for enhver smak i Aure Arena. Vømmølbasen Trio, Benny Borg, Hans Rotmo og Henning Sommero kommer til kultursalen.

Fastlege Lisa Skiphamn slutter ved Aure legekontor

Lisa Skiphamn har sagt opp sin stilling som lege i Aure kommune. Hun vil gå tilbake til jobb i Helse Møre og Romsdal etter å ha arbeidet ut oppsigelsestiden. Vi er lei oss for dette, men takker Lisa for følget, og ønsker henne lykke til videre.    

Detaljregulering Hyttneset - kunngjøring om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Norconsult skal på vegne av Salfjord AS utarbeide en detaljreguleringsplan for næringsareal på Hyttneset, i Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsnæring med tilknytning i sjø, med kaianlegg og næringsareal for relevante næringer.

Geiter på oppdrag for Aure kommune

Aure kommune har leid  geiter til beiting ved området Aureelva og Aure stadion. Beitinga vil foregå i sommer, og er et prøveprosjekt i stedet for klipping av gresset.

Hovedopptaket i kulturskolen

I dag har vi gjort hovedopptak for skoleåret 2021/2022 i kulturskolen. Vi har tatt opp 125 elevplasser. Det er 26 elever som står på venteliste.

Utbrudd av saueskabbmidd

  Saueskabbmidd er oppdaget på mange geiter i Midt-Norge. Siden midden er smittsomt er det satt i gang tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau. 

Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua.

Pressemelding etter tilsyn med legemiddelhåndtering i Aure kommune

Statsforvalteren konkluderer med at Aure kommune ikke har god nok systematisk styring på legemiddelhåndteringen. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med legemiddelhåndteringen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Aure kommune. Tilsynet var planlagt og rettet mot systemet for legemiddelhåndtering.

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.