Grønt flagg til Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er den første barnehagen i Aure som har blitt miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg.  Denne uken var det høytidelig overrekkelse av det grønne flagget!

Ny åpningstid på sentralbordet fra 15. januar

Sentralbordet til Aure kommune har ny åpningstid fra 15. januar 2024.  Ny åpningstid er 10.00-14.00.   

Bygdevekstavtale for Aure og Smøla

Avtalen er ett samarbeid med Smøla kommune og kommunene mottar tilsammen to millioner i første omgang, med mulighet for fire millioner til i en senere fase.

Barn og unges helsetjenester

Aure kommune er en del av satsinga  Barn og unges helsetjenester . Satsinga er et samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal.  Med samarbeid på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager.

iAure - felles portal over lag, foreninger og bedrifter og kalender over aktiviteter i Aure kommune

Formålet med iAure er en felles portal over lag, foreninger og bedrifter. I tillegg har den en kalender som gir oss oversikt over aktiviteter i kommunen. Dette er nyttig for alle som trenger å vite noe om lag, foreninger og bedrifter og for å holde oversikt over hva som skjer i Aure kommune.