Varsel om strømstans - Nordlandet og Tustna

NEAS har sendt ut varsel om følgende strømstanser i Aure kommune:

Fagdag om klimalandbruk 1.oktober

  Landbruk Nordvest arrangerer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune fagdag "klimalandbruk i Møre og Romsdal"

Ungdomsundersøkelse - Hvordan ønsker du at Aure sentrum skal bli?

Aure kommune er med i et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Distriktsutviklingssenteret. Som en del av dette prosjektet skal det ses på Aure sentrum. Coop flytter, og bygget skal fylles med nytt innhold. I tillegg er det planer om å gjøre sentrum mer tiltalende for fastboende og besøkende.

Ekstra tildelinger til kommunalt næringsfond på grunn av Covid19-utbruddet

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.

Tustna legekontor stengt i dag

Legekontoret på Tustna er stengt onsdag 9.september.

ØKOUKA 2020

ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag. I løpet av uka vil det arrangeres kurs og seminarer både av teoretisk og praktisk natur, gårdsmarkeder, smaksopplevelser i ulike former og mye mye mer.

Aure kommune starter opp med nye foreldregrupper i høst (2020)

Foreldrekurset COS-P (Trygghetssirkelen) starter nå i høst på dagtid, og passer derfor godt for foreldre som er som er i svangerskapspermisjon og ønsker å ta med babyen.    

Fagdag om jord og eng

Fredag 11.september kl. 10.00-15.30 inviterer Norsk Landbruksrådgiving til fagdag om jord og eng i Aure. - Ta jordlappen!   

Friluftslivets uke - bli med på ordførertur!

Friluftslivets uke går av stabelen fra 5. - 13. september, med aktiviteter over hele landet.

Rullering 2020 - Kortsiktig handlingsprogram - Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet

Frist for innrullering av anlegg til Kortsiktig handlingsprogram for gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er satt til 15. september 2020.