Detaljregulering Kalland hytteområde

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 17.12.2020, sak 82/20, å legge forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde gnr.63 bnr.2 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Aures første koronavaksiner er satt

I dag har Aure kommune satt de første koronavaksinene. 12 beboere ved Aure sykehjem er så langt blitt vaksinert. Vi fortsetter vaksinasjonen i morgen, og da skal 6 beboere ved Tustna helse- og omsorgssenter få vaksine. Neste uke vil vi få tilsendt 12 nye doser. Vi vil da fortsette med å vaksinere beboere ved kommunens institusjoner.

Informasjon om koronasmitte i Aure 2021

Siden 1. januar i år har vi fått tre positive tilfeller av Covid-19 i Aure kommune. Disse tre tilfellene henger ikke sammen med smitten ved videregående skole i Kristiansund og disse tre tilfellene henger heller ikke sammen med hverandre.

Koronainformasjon - Nytt smittetilfelle i Aure

Aure kommune har i dag (06. januar) fått et nytt positivt smittetilfelle. Aure kommune er da oppe i totalt 18 smittede siden pandemien startet, og dette er det tredje positive tilfellet i 2021.  

Koronainformasjon - Nytt smittetilfelle i Aure

Aure kommune har fått nok et positivt smittetilfelle. Vi er da oppe i totalt 17 smittede siden pandemien startet, og dette er det andre positive tilfellet i 2021.  

Nytt positivt tilfelle av Covid-19 i Aure

Aure kommune har fått et nytt positivt tilfelle av Covid-19. Nødvendig smitteoppsporing er gjennomført og aktuelle personer er i isolasjon eller karantene.    

Eiermøte i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR).  Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.

Koronainformasjon - Stenging av Aure Rådhus, Aure Folkebibliotek og Aure Arena

På grunn av nye retningslinjer fra Regjeringa stenger  Aure kommune Aure Rådhus, Aure folkebibliotek og Aure Arena for besøkende. Dette gjelder i første omgang fram til og med mandag 18. januar.

Nye koronatiltak i Aure - Lokal forskrift i Aure kommune for begrensning av spredning av Covid-19

Formannskapet vedtar i dag, mandag 04. januar, ny lokal forskrift for å begrense spredningen av covid-19-viruset i Aure. Forskriften trer i kraft fra midnatt, natt til 05. januar 2021. Den varer til og med mandag 18. januar 2021.

Koronainformasjon - Treningsrommet i Aure Arena fortsetter å holde stengt

Treningsrommet i Aure Arena ble stengt 24. desember på grunn av regelbrudd. Treningsrommet vil i første omgang fortsette å holde stengt fram til og med 18. januar på grunn av nye restriksjoner fra Regjeringa.