Detaljregulering Hyttneset - offentlig ettersyn til 14.januar 2022

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 03.11.2021, sak 62/21, å legge forslag til detaljregulering for Hyttneset, gnr.218 bnr.1  og 4 ut til  offentlig ettersyn.

Detaljregulering Mjosundet boligområde - offentlig ettersyn til 14.januar 2022

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 24.11.2021, sak 55/21, å legge forslag til detaljregulering for Mjosundet boligområde, gnr.7 bnr.3, 77, 79, 99 og 111, ut til ut til offentlig ettersyn.

Bruk av munnbind ved legekontorene

Det innføres fra i dag munnbind ved besøk på Aure legekontor og Tustna legekontor. Dette grunnet økt smitte i nærliggende kommuner. 

Gebyrplikt for ubebodde hus?

Mange huseiere i Aure har nylig mottatt brev om at de må betale mer eiendomsgebyr for gebyrpliktige objekter på eiendommen. Dette er basert på et avvik mellom opplysninger i Matrikkelen og registrerte gebyr på eiendommen.

Mentorordninga i landbruket 2022

Søknadsfristen for Mentorordninga er 1. desember. 

Dette er resultatet fra Sentios innbyggerundersøkelse om regiontilhørighet

Sentio har gjennomført en innbyggerundersøkelse i Aure i forbindelse med folkeavstemmingen om regiontilhørighet. Undersøkelsen ble gjennomført via SMS til innbyggere i Aure i alderen 15 år og oppover.

Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

Gjør en kjempejobb

Alle som ferdes på kommunal grunn, og alle som oppholder seg i Aure sentrum ser hvor fint det ordnes til med både planter, gress og omgivelsene for øvrig. Vi er takknemlig for å ha flinke folk i aksjon. Tusen takk, Abraham og Inge, for jobben dere gjør!

Geiter på oppdrag for Aure kommune

Aure kommune har leid  geiter til beiting ved området Aureelva og Aure stadion. Beitinga vil foregå i sommer, og er et prøveprosjekt i stedet for klipping av gresset.

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.