Bli med på UKM-musikkvideoworkshop i Aure Arena 30. april til 2. mai! Tilbudet er for elever i 8.-10. klasse.

Musikkvideoregissøren Nima  Taheri  og  rapartisten  Son  of  light vil i løpet av en spennende  helg  jobbe med  deltakere  og lage musikkvideo.  D eltakerne   vil få lære de viktigste faktorene for å lage en god musikkvideo gjennom både teori og praksis. De skal bruke egne innspilte låter eller coverlåter, planlegge regi,  velge   locations , stå  foran  og bak kamera samt redigere sine egne musikkvideoer.  

Påskehilsen fra ordfører Hanne-Berit Brekken og rådmann Håvard Sagli

Vi går nå inn i påskeuka og med oss inn i fridagene har vi en frykt for at Coronasmitten skal nå oss og en visshet om at kommunen vår huser mange tilreisende denne uka. Vi har over lengre tid hatt lavt smittenivå i Aure, og derfor har vi besluttet å følge regjeringa sine retningslinjer og anbefalinger. Aure kommune har ikke innført lokale strengere regler for påskeuka, men vil fremheve noen viktige momenter fra de regler og anbefalinger som gjelder:

Høring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021 - 2028

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok Hovedutvalget for kommuneutvikling (KOMUT) i Aure kommune i møte den 29.03.2021, sak 17/21, å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021-2028 ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.

Koronasituasjonen - gjeldende tiltak i Aure fra 25. mars

Aure kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene fra regjeringen som trer i kraft fra 25. mars.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Søknadsfrist 20. april 2021

  320 516 kroner skal deles ut. Lokale virksomheter i Aure kommune kan nå søke på disse midlene. 

Har du eller dine behov for helse- og omsorgstjenester? Nå kan du søke digitalt!

  Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.

Biblioteket stengt

Biblioteket holder stengt i morgen, fredag 19. mars.

Detaljregulering Kråksundet

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 10.03.2021, sak 8/21, å legge forslag til detaljregulering for Kråksundet boligområde, gnr.209 bnr.1, ut til ut til offentlig ettersyn.

Stengt legekontor

Aure Legekontor holder stengt 30 og 31 mars. Alle oppfordres til å ordne resepter og legetjenester i god tid før stengning.   

Konsekvenser av midlertidig stans av vaksinasjon med Astra-Zeneca for Aure kommune.

Aure kommune stanset torsdag 11.3 planlagt vaksinering med Astra-Zeneca. Vi er tildelt 200 doser med denne vaksinen. Femti personer fikk denne vaksinen forrige uke og vi lagrer de 150 resterende doser i påvente av nye instrukser fra Folkehelseinstituttet. Dette reduserer dessverre framdriften i vårt arbeide med å vaksinere våre innbyggere.