Servicekontoret blir stengt to dager i uke 12

Servicekontoret blir stengt mandag 20.mars og fredag 24.mars. Kontakt direkte saksbehandlere hvis det er behov. Kontaktinfo finner du på finn ansatte. Organisasjonskart finner du her.

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023 har frist 31. mars kl. 12

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Mer informasjon her

Trenger du å reservere deg mot digital kommunikasjon?

Som innbygger kan du gi beskjed dersom du ønsker å reservere deg mot digital kommunikasjon.

Søknad om dispensasjon fra interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Det er fremmet søknad fra Lerøy Midt as om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål.

Søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde

Det foreligger søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde i Aure kommune (63° 27,919’ N 8° 26,059’ Ø (Euref89/WGS84) med 1560 tonn til 6240 tonn.

Endring i tilbodet med bestillingstransport

Fram  I fylket sin økonomiplan for 2023-2027 blei det vedteken ei rekke innsparingar. Tilbodet med bestillingstransport må kuttast og justerast noko, men blir oppretthalde på dei mest hensiktsmessige stadane.  Du kan lese mer om ordninga her. Reduksjon i tilbodet og prisjusteringer. (PDF, 165 kB)

Aure Legekontor reduserer betjent telefontid

Ny betjent telefontid ved Aure legekontor 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.00.  For å få frigitt tid til andre oppgaver blir det reduksjon i telefontiden. Vi oppfordrer til bruk av digitale løsninger.  Vi kan nås på Helsenorge På Helsenorge kan du bestille time, be om reseptfornyelse, kontakte fastlege med e-konsultasjon og kontakte kontorpersonalet med e-melding.

UKM-show i Aure arena 11. februar

Nå er det snart klart for UKM-show for Aure og Smøla. Lørdag klokken 14-17 er det UKM-show i Aure arena. ​ ​

Etablererlunsj: kickstart din bedrift

Her får du vite om hvordan de ulike aktørene kan bistå din gründerreise med rådgivning, bedriftsutvikling, og finansiering. Arrangementet passer også for nyetablerte bedrifter som har behov for hjelp i en vekstperiode. Her stiller Vindel-innovasjonsselskapet for Nordmøre, kommunen, og Aure Næringsforum med informasjon om hvordan de kan hjelpe deg med din startup.  

Begrenset høring til 17. februar 2023 - endring av planforslag detaljregulering Gjelabukta fritidsområde

Aure kommune har de siste årene hatt til behandling forslag til detaljregulering for Gjelabukta fritidsområde del av gnr.97 bnr.1. Etter andregangsbehandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling har Statsforvaltaren i Møre og Romsdal valgt å ikke godkjenne planforslaget. De peker på de store konsekvensene terrenginngrepene sør i planområdet har for landskapet.