Oppmyking av smittevernrestriksjoner i Aure

Lokal forskrift om særlige smittevernpåbud ble vedtatt 4. januar og foreløpig fram til kl. 24 i dag, 18. januar. Forskriften er vurdert på nytt i dag. Aure kommune har bestemt at restriksjonene ikke forlenges. Det betyr at en del forbud og pålegg nå oppheves, men det er likevel sterke anbefalinger om å ta smittevernet på alvor:

Begrenset fremkommelighet på Ertvågsvegen

På grunn av et uhell med en telefonmast er det begrenset fremkommelighet for større kjøretøy på Ertvågsvegen.

Økte tildelinger for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Drenering 2021

Flere søker om tilskudd til ordningene SMIL og drenering i Aure kommune.  

Endelig kom snøen og vi setter i gang med Stikk ut! ski i Aure

I Aure kommune har vi Skihytta i Aurdalen, Bautaen (Arnfinn Skjøstads minnesmerke) på Ertvågsøya, og over helga kommer Lysløypa på Tustna som Stikk ut! post.

Redusert kapasitet ved ladestasjonen i Aure sentrum

Det er for tiden redusert kapasitet ved Aure ladestasjon for el-kjøretøy 

Nytt positivt tilfelle av Covid-19 i Aure

En person som har vært på reise i Sverige har testet positivt på Covid-19. Personen gikk rett i innreisekarantene ved ankomst til Aure. Personen har ikke vært i kontakt med noen, så det er ingen nærkontakter i dette tilfellet. 

Varsel fra NEAS om strømstans - Aure

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 55 Ånes, 3080 Giset Nord og 144 Mjosund Bru, torsdag 14.januar fra kl. 10.00 til ca.kl.12.00.

Nattarbeid på Tømmervåg fergekai blir utsett

Arbeidet med peling (slå stålrøyr ned i sjøbotnen) for nye fenderpanel på Tømmervåg ferjekai skulle starta denne veka. Entreprenøren har dessverre ikkje fått på plass mannskap og utstyr til å gjere jobben som avtalt. 

Varsel fra NEAS om strømstans - Tømmervåg

På grunn av vedlikehold på lavspentnettet på Tustna vil det tirsdag 12. januar bli strømstans på inntil 30 minutter  for kunder tilknyttet nettstasjon 12 Tømmervåg. Strømstansen vil skje i tidsrommet mellom klokka 7.30 og cirka klokka 15.00.

Detaljregulering Kalland hytteområde

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 17.12.2020, sak 82/20, å legge forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde gnr.63 bnr.2 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.