Gatelys Golmvegen ute av drift uke 4

Gatelys Golmvegen (området Synnåmyra-Fætten) er midlertidig ute av drift pga teknisk feil. Utbedring er bestilt utført denne uke.

NEAS varsler strømstans på Vihals og Trøneset

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonene Vihals og Trøneset.                                      

Informasjon om skolefravær

Skolene opplever noen ganger at elever holdes hjemme fra skolen av frykt for smitte. FHI har nylig oppsummert kunnskap de har om barn og smitte: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/dette-vet-vi-om-smitte-i-barnehager-og-skoler/

Vår nye fastlege er på boligjakt

Har du, eller vet du om en ledig leilighet eller et ledig hus?    

Aure kommune har ansatt to nye fastleger

Aure kommune har ansatt to nye fastleger som starter i sine jobber nå i januar.  

Til eiere og interessenter av sjøhus i Aure Kommune - møtet er utsatt til 9. februar

Høsten 2021 startet Åse Ulfsnes i samarbeid med Aure Kommune opp et forprosjekt som skal se nærmere på bruken av sjøhus, spesielt de med sval, i reiselivssammenheng, og danne grunnlaget til en interesse gruppe for bevaring av sjøhusa våre. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer og bedrifter som har lyst til å bistå i arbeidet.

Aure kommune skifter bankforbindelse fra og med 1.januar 2022

Aure kommune har etter en anbudskonkurranse i høst gått over til ny hovedbankforbindelse.

Informasjon fra Aure rådhus

På grunn av regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak er det også innført tiltak ved Aure rådhus

Tiltak i Aure Arena fra onsdag 15. desember

Treningsrommet holder åpent, med følgende tiltak og retningslinjer:

Foreldregruppe

Kunne du tenkt deg å delta i samtalegruppe med andre foreldre og familieveileder om barn og foreldrerollen?