Hjemmetjenesten takker for midler til løftestol

Hjemmetjenesten sør har gått til innkjøp av løftestol med midler fra Tustna Helselag og mottatte minnegaver.

Lag og organisasjoner inviteres til dialogmøte

Aure kommune inviterer frivillige lag og organisasjoner i kommunen til informasjon og dialog 25. april.

Fylkesvei 6192 er periodevis stengt på grunn av veiarbeid

Det pågår veiarbeid på fylkesvei 6192 på strekninga Hamnaosen til Hjelahamn, og veien vil derfor være stengt i perioder på 1 time på hverdager mellom klokka 07.00-17.00. Det er gjennomslipp av trafikk hver hele time. Utrykningskjøretøy kan passere. I følge Mesta vil arbeidet på veien pågå fram til 14. juni.

Søk om kulturmidler

Kulturmidler er fellesbetegnelsen på frie midler vedtatt i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av det brede kulturfeltet. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen. Frie kulturmidler har søknadsfrist 15. april mens arrangementstilskudd og enkelttiltak har løpende søknadsfrist. I 2024 er søknadsfristen utsatt til 30. april.

Detaljregulering Ørnhaugen næringsområde - høring til 1. mai 2024

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 blir forslag til detaljregulering for Ørnhaugen næringsområde, gnr.91 bnr.88 og 99, lagt ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist til 1. mai 2024 for å komme med merknader.

Vil du studere sykepleie nær der du bor?

  Nå får du snart muligheten til det.   Regionrådet samarbeider med Nord universitet om å få på plass en sykepleierutdanning for innbyggere i regionen. I informasjonsmøter vil du få informasjon om sykepleierutdanningen som vi planlegger sammen med Nord universitet, og som vi håper på å få startet det første kullet i 2025.

Ny frisklivs- og folkehelsekoordinator i Aure

Marte Vik har startet i stilling som frisklivs- og folkehelsekoordinator i Aure kommune.  

Ny gapahuk ved Aure barne- og ungdomsskole

Skolen takker alle som har bidratt med sponsormidler, spleis og dugnadsinnsats!

Grønt flagg til Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er den første barnehagen i Aure som har blitt miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg.  Denne uken var det høytidelig overrekkelse av det grønne flagget!

Ny åpningstid på sentralbordet fra 15. januar

Sentralbordet til Aure kommune har ny åpningstid fra 15. januar 2024.  Ny åpningstid er 10.00-14.00.