Ledig fastlegestillinger ved Aure legekontor

Aure kommune har to ledige fastlegestillinger ved Aure legekontor

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljplan for Mjosundet Industriområde

Allskog har på vegne av Aure kommune sendt ut en orientering om at det skal igangsettes reguleringsplanarbeid for Mjosundet Industriområde.   

Klippfiskens dag

Klippfiskens dag      Søndag 1. august er det Klippfiskens dag. Hjemmelaget vil også i år komme for å lage stemning med sitt ensemble. I år er det foredrag om naust og brygger med sval som vi har i kommunen. Det er Endre Skar som har ansvaret for å fortelle om «Våre gamle sjøhus – en klamp om foten eller verdiskapere». Alle søndagene vil dørene åpne klokka 13.00, men arrangementa starter senere. Mat og drikke er å få kjøpt. Velkommen til et besøk på museet, en idyll ved sjøen.        

Hva gjør jeg om jeg finner et skada eller dødt dyr i utmarka?

Når man er på tur i skog og fjell kan man komme over husdyr som er skadd eller er død. Hva gjør man da? 

Nytt tiltak i Regionalt miljøprogram(RMP): Klimarådgiving

Fra i år blir klimarådgiving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskudd i jordbruket. Dette er ei konkret føring fra jordbruksavtalen

Begrenset kapasitet på Tustna legekontor i uke 28

Det vil ikke være lege tilstede på Tustna legekontor denne uken. Kontoret vil være bemannet med helsepersonell mandag til torsdag. Legekontorets telefon betjenes da som vanlig. Fredag holder kontoret stengt. Pasienter oppfordres til å bruke helsenorge.no for å bestille time eller sende melding til fastlegen. Ved behov for ø-hjelp kontakt aure legekontor på tlf. 71647570  

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober Søknadsfristen er forlenget til 15. november  

Gjør en kjempejobb

Alle som ferdes på kommunal grunn, og alle som oppholder seg i Aure sentrum ser hvor fint det ordnes til med både planter, gress og omgivelsene for øvrig. Vi er takknemlig for å ha flinke folk i aksjon. Tusen takk, Abraham og Inge, for jobben dere gjør!

Bibliotekets åpningstider sommeren 2021

Biblioteket vil ha noe endret åpningstid i sommer

Tidligstemming

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen?