Priser for vann og avløp

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3.325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4.655
Bolig med bruksareal >250 m2 5.720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2.325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2.040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7.000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 4.300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 6.300
Bolig med bruksareal >250 m2 8.000
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.370
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 19,69
Fritidseiendommer 2.850
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10.000

 

Gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvann

Gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvann
Gebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensningsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 2.500
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 3.500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 6.000