Logopedtjenesten

Logopeden gir tilbud til barn og elever i barnehager og skoler. 
Logopeden gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.

Hvilke vansker kan logopeden gi hjelp til?

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflyt - stamming
  • Stemmevansker
  • Ervervede språk- og talevansker
  • Afasi