Jeg har funnet dødt vilt – hva skal jeg gjøre?

Vet du hva du skal gjøre dersom du finner et dødt, vilt dyr? Dette kommer an på situasjonen, og arten. 

Påkjørsel

For vilt funnet i forbindelse med påkjørsel finner du samlet informasjon fra Miljødirektoratet om hva du skal gjøre: her

Mistanke om ulovlig handling

Dersom du har mistanke om at viltet er dødt som følge av en ulovlig handling bør du kontakte politiet på telefon 02800

Mistanke om smittsom sykdom

Dersom du har mistanke om at viltet er død som følge av smittsom sykdom bør du kontakte Mattilsynet, de har laget en informasjonsside her: Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa?

Andre dødsårsaker

Finner du et dødt dyr i naturen, der du tror dødsårsak er noe annet enn de ovennevnte? Dette kan være som følge av naturlige årsaker, eller kollisjon med vinduer, kraftledninger eller andre konstruksjoner. Henvend deg til Aure kommune ved funn av hjort, rådyr eller elg. 

Dersom du finner en gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal du kontakte SNO

SNO-Trollheimen (regionansvarlig)         71 66 64 48 / 959 65 128