Landbruksvikar

Når kan du bruke landbruksvikar?

Landbruksvikaren skal i første rekke tre inn der det er sykdom og krise, og som førsteprioritet der det er husdyr som må stelles. Landbruksvikaren kan også så langt det er kapasitet til det avløse for ferie og fritid.

Landbruksvikar ved ferie og fritid

Ved ferie og fritidsavløsning oppfordrer vi brukerene til å ringe til Landbruk Nordvest i god tid for å reservere tid for planlagt leie av landbruksvikar.

Samtidig må det regnes med at det KAN SKJE at det blir sykdomsavløsning som MÅ prioriteres først. Det vil da bli forsøkt å finne løsninger slik at feriefraver ikke behøver å avbrytes.

Hva koster det å leie landbruksvikar?

Landbruksvikaren blir fakturert med kr 1 250,- + MVA pr. dag.