Barn og unges helsetjenester

Aure kommune er en del av satsinga Barn og unges helsetjenester. Satsinga er et samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal.  Med samarbeid på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager.

I satsinga Barn og unges helsetjenester har brukerne av kommunale tjenester, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeidet om å utvikle samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge.
Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. Forløpene er først og fremst laget for fagfolk i tjenestene, men informasjonen er tilgjengelig for alle.
Det finnes egen informasjon for barn, unge og foresatte. 

Målet med Barn og unges helsetjenester er å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får rett hjelp hos riktig tjeneste, og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen.

De syv samhandlingsforløpene

Angst og bekymring

Autismespekterforstyrrelse

Bekymring for barn 0-3 år

Kroppslig uro og oppmerksomhetsvansker

Spisevansker og spiseforsyrrelse

Triste følelser og depresjonsplager

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om satsingen på helse Møre og Romsdal sine sider. 

Helse Møre og Romsdal, barn og unges helsetjenester

Informasjon til barn og unge, Hvor kan jeg få hjelp?

Råd til foresatte