Barnehageplass - søke, endre, si opp

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. 

Vedtekter for de kommunale barnehager er til revidering og vil bli behandlet i Hovedutvalg for Helse og Oppvekst 16. februar 2024.
Hovedutvalg for Helse og Oppvekst sitt vedtak vil være gjeldende fra og med hovedopptaket 2024.