Skoleskyss

 

Opplæringslova § 7-1 sier at elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett på fri skyss. For elever på 1.trinn er grensa 2 km.

Les mer på Fylkeskommunens hjemmesider om skoleskyss.

 

 

Kontaktinformasjon

Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure