Situasjonskart

Dette kartet brukes i forbindelse med oppføring av nye tiltak, samt mindre byggetiltak.

Et situasjonskart brukes til å tegne inn tiltak med lengde og bredde, samt avstand til nabogrenser, nærmeste bygg og til midten av nærmeste veg. Disse kan skrives ut fra Kart på web. Du kan også ta kontakt med byggesaksbehandler for å få disse tilsendt.

 

Naboliste

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere og gi de mulighet til å uttale seg.

I Kart på web  kan man finne eiendommer som skal ha nabovarsel. Dette ved å velge eiendommen som det søkes om tiltak for, og deretter velge «naboliste».

 

Gjeldende reguleringsbestemmelser for din eiendom

Før du begynner å planlegge et byggetiltak er det viktig at du sjekker gjeldende reguleringsplan på eiendommen din. Hver reguleringsplan består av et kart og tilhørende bestemmelser. Bestemmelsene sammen med kartet beskriver nærmere hva som tillates på eiendommen din. Kommuneplanens arealdel gjelder for områder som ikke har reguleringsplan.

  • Se Planinnsyn for å finne hva som gjelder for din eiendom.

Det er også mulig å henvende seg til byggesaksbehandlere i Aure kommune, for å få tilsendt situasjonskart, naboliste, samt gjeldende planer og bestemmelser for din eiendom.

 

Eiendomsinformasjon for meglere

 INFOLAND (Ambita) kan benyttes.

 

Brukerveiledning Kart på web