Kunnskapsprøve i Alkoholloven

 

Hvem skal ta kunnskapsprøven?

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

 

 

Hvordan gjennomfører du kunnskapsprøven i Alkoholloven?

Du kan ta kunnskapsprøven elektronisk, men du må gjennomføre prøven i Aure kommunes lokaler. Ta kontakt for avtale.  Du vil få utdelt brukernavn og passord ved oppmøte.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database.  Du vil få 60 minutter til å besvare prøven.  For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Ta med gyldig legitimasjon.

Aure kommune har et interkommunalt samarbeid om røyke- og skjenkekontroll. Skjenkekontrolløren gjennomfører kurs og avvikler prøven.


Morten Betten er ansatt som kontrollør og kan kontaktes på tlf. 74 65 59 09

 

Hva koster det?

 

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

 

 

Artikkelliste