Skjema

I oversikten nedenfor vil du finne tilgjengelige søknadsskjema og blanketter.

Om skjema

Elektroniske skjema

Flere av våre skjema er elektroniske og kan sendes inn direkte mens du er inne på skjemaet. Du vil få et referansenummer som du bør ta vare på. 

Les Aure kommunes personvernerklæring (PDF, 37 kB)ved bruk av elektroniske skjema.

 

PDF-skjema

Øvrige skjema er i PDF-format. Disse kan fylles ut og sendes oss som vedlegg i e-post eller pr. post til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Her kan du laste ned det programmet som trengs for å åpne slike filer (Adobe Reader)

 

eDialog

Du kan sende sikker digital post til oss hvis vi ikke har skjema for formålet ditt. Les mer om eDialog.

 

Om pålogging skjema

Enkelte skjema ber om pålogging.

ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID (e-ID).  En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være.

 

MinID

MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3).

 

Skjema - alfabetisk oversikt

Barnbehage - skjema
Barnehage
Ny plass, endring, overføring, oppsigelse barnehageåret 2016/2017
Redusert foreldrebetaling i barnehagen

 

 

 

Feiing Feiing
Feiing
Montering av nytt ildsted (.PDF, 75 kB)
Tilsyn fritidsbolig - registrering av skorstein og ildsteder

 

 

 

Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid
Kultur, idrett og fritid
Kulturprisen - kandidatforslag
Kulturskoleplass - logg inn
Kulturtilskudd
Statlige spillemidler til idrettsformål
Ungdomsklubb - innmelding/utmelding

 

Kunngjøringer og høringer Kunngjøringer og høringer
Kunngjøringer og høringer
Høringsuttalelse

 

 

Lån og tilskudd bolig
Lån og tilskudd bolig
Boligtilskudd
Bostøtte
Startlån
Etableringstilskudd utgår fra 1. januar 2018 (i henhold til vedtak gjort i kommunestyre 20. desember 2018 i sak 66/17 Budsjett 2018 og ØKPL 2018-2021).

 

Næringsfond Næringsfond
Næringsfond
Tilskudd næringsfond

 

Serverings-, skjenke- og salgsbevilling Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling alkohol
Serverings- og skjenkebevilling
Skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende NB! 3 ukers behandlingstid

 

 

Vei, vann og avløp Vei, vann og avløp
Vei, vann og avløp
Tilknytning kommunalt vann/avløp
Tilskudd vedlikehold private veier
Utslippstillatelse
Gravemelding

 

Andre skjema Andre skjema
Andre skjema
Innsynsbegjæring
Klage på forvaltningsvedtak