Aure sykehjem

Aure sykehjem tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering og undersøkelse/behandling, avlastingsopphold og øyeblikkelig-hjelp opphold.

Aure sykehjem er plassert høyt og fritt i sentrum av Aure, og inngår som en del av  Aure Helsetun, der også hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, legekontor, kontor for Helse og familie, ergoterapi- og fysioterapitjenestene er lokalisert. 

 

Du kan søke om 

 

Om Aure sykehjem

 

Aure sykehjem har 21 enerom og 1 dobbeltrom for pasienter. Hvert rom har bad med dusj og toalett, seng, nattbord, klesskap, bord og stoler.

Sykehjemmet er oppdelt i 4 små primærgrupper med 4-7 pasienter.

Avdelingene har egen stue med felles TV og kjøkkenkrok.

Pasienter på langtidsplass kan ta med personlige ting som en god stol og andre ting som bilder, veggur og blomster etc.

Det er uttak for TV og mulighet for å ha eget telefonabonnement på hvert rom.

 

Primærpleie

Hver pasient har utpekt ansatt som sørger for at han får ivaretatt behov som fotpleie, hårpleie, tannpleie, tøy og holder dialog med pårørende.

Gruppene har sosialt samvær innad, men deltar også i felles arrangement på huset.

Hver gruppe har primærsykepleier som følger opp pasientene i forhold til sykepleiefaglige oppgaver og kontakt med lege. Sykepleieren har tett samarbeid med avdelingssykepleier som har det daglige ansvaret for alle pasientene på sykehjemmet.

 

Legevisitt

Mandag klokka 09.00 og fredag klokka 09.30.

Ved behov, og etter avtale, kan pårørende få snakke med lege på visittdager eller ringe sykehjemslegen i vanlig telefontid på legekontoret.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219
Kontaktnummer til de forskjellige avdelingene

Artikkelliste