Vil du bli støttekontakt?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Krav til søker

  • du må være over 16 år
  • du må fremlegge politiattest

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Slik søker du om å bli støttekontakt

1.  Fortell litt om deg selv:

  • navn
  • alder
  • utdanning
  • arbeidserfaring
  • fritidsinteresser
  • hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel eldre, voksne med nedsatt funksjonsevne, psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, mennesker fra andre kulturer

 

2. Søknaden sendes til Aure kommune, merk søknaden Støttekontakt.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 10 657
Aase Linusdatter Todal
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær
E-post
Telefon 913 10 278

Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure