Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

 

Hvem kan få støttekontakt?

Tildeles de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Ordningen gjelder for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger støttekontakt eller annet tilrettelagt aktivitetstilbud.

 

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

 

Fakta om støttekontakt/ fritidsassistent

  • Støttekontakter skal hjelpe mennesker som trenger en-til en bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnet generelt
  • Vederlagsfritt for bruker foruten aktivitetene de skal være med på
  • Dersom du kan nyttegjøre deg gruppeaktiviteter kan du i stede få tilbud om å delta i fritidsassistentordningen. Denne tjenesten er ikke lovhjemlet i motsetning til støttekontakt. Fritidsassistentordningen er ikke vederlagsfri, man betaler likevel ikke for tjenesten, men for mat og aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Aase Linusdatter Todal
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær
E-post
Telefon 913 10 278

Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet

Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 10 657

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure