Kommunepsykolog

Kommunepsykologen er organisert i enhet for Helse- og familietjenester i Aure kommune og jobber i tråd med retningslinjene til helsedirektoratet.

Fokusområder for kommunepsykologen er:

  • Helsefremmende og forbyggende arbeid
  • Veiledning og fagstøtte
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Lavterskel behandlings-og oppfølgingstilbud. Ta kontakt med Psykisk helse om du har behov for psykisk helsehjelp

 

Informasjon om hva psykisk helse er finner du her:

Psykisk helse- Helsenorge

Hjelp og behandling ved psykiske problemer- Helsenorge