Psykisk helsehjelp

Psykisk helse og rus er en del av det kommunale tjenestetilbudet til barn, unge og voksne

Hvem kan motta tjenesten?

Tilbudet er for deg som opplever livskriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/ eller rusproblematikk.

 

Hvilken hjelp kan du få?

Psykisk helse og rus arbeider både med forebygging, behandling og koordinering og har som hovedfokus å styrke den enkeltes evne til å mestre eget liv. Tjenesten tilbyr vurderingssamtale og ut fra den et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis.

 

Hvordan får du hjelp?

Du kan ta kontakt selv eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Du vil raskt få tilbud om hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

 

Kontaktinformasjon

Anne Lise Ertvåg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 95 80 51 88
Tanja Jørgenvåg
spesialsykepleier rus
E-post
Telefon 90 52 27 36

( 50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV)

Bjørn Hjelseth
klinisk sosionom
E-post
Telefon 91 59 07 95

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure