Jobb i helse- og omsorgstjenesten?

Hva kan vi tilby i Aure kommune?

Hva har Aure kommune å by på til deg som ønsker å jobbe i helse- og omsorgssektoren?
Lønn

God lønn, med fokus på å rekruttere og beholde.

 • Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere– og beholdetillegg» på 50.000,- årlig utover garantilønn.
 • Alle studenter og skoleelever får betaling 20% over tariff.
 • Politisk vedtak om å tilby helsefagarbeiderlærlinger 100% fast stilling ved endt lærlingløp, dersom det lar seg gjøre uten kostnadsøkning. 
 • God godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien. (Sykepleiere/Vernepleiere 5000kr pr helg, helsefagarbeidere 3000kr per helg)
 • Det er nedsatt en egen gruppe som skal jobbe med flere tiltak for alle helseprofesjoner

Les  mer om   politisk vedtatte rekrutteringstiltak her.

God pensjonsordning

Kommunene har vært gode pensjonsordninger og forsikringer, både på arbeid og i fritiden! Pensjon er kanskje ikke noe du tenker så mye på nå, men å jobbe i kommune = trygghet i fremtiden

 

Mulighet for støtte ved videreutdanning

Helse- og omsorgstjenestene har egen vedtatt kompetanseplan, samt fond som støtter grunnutdanning og videreutdanning av våre ansatte.

Les mer om våre rekrutteringsstilinger.

Rekrutteringsstillinger

Trygghet og forutsigbarhet

Du vil få stor trygghet og forutsigbarhet. Mens private bedrifter blir utsatt permitteringer eller konkurs er dette svært lite sannsynlig hos kommunen.

 

Så lenge det finnes mennesker, så finnes det jobb i kommunen!

 

 

Fagutvikling

Enheten jobber for å bruke kompetanse riktig! Derfor har vi avsatt både tid og ressurser til fagutvikling slik:

 • Sykepleier med videreutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i sykehjem
 • Alle hjemmetjenestesoner har egne avdelingssykepleiere fagutviklingssykepleiere
 • Fagledere på alle habiliteringsavdelinger
 • Eget fagutviklingteam for enhet Omsorg som bla. er brobygger mellom ny kunnskap og praktisk utførelse.
 • Vi har også tatt i bruk VR-briller i opplæring
 • Egen kurspott tilgjengelig for alle ansatte i Omsorg

 I 2021 ble Omsorg med som pilot-kommune for KS sitt TØRN-prosjekt med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden.

Rikt næringsliv

Aure har et næringsliv med mange arbeidsplasser i basisnæringer som prosessindustri, fiske og havbruk, landbruk og verkstedindustri. Mange av bedriftene er samlet i Aure Næringsforum.   

Variert fritids- og kulturtilbud

Friluft og fjelltur

I Aure finner du masse flott natur. Vi har nærhet til både hav, fjell og sjø. Hvert år arrangeres blant annet konkurransen 4-Fjell, med mange flotte oppmerkede fjellturer. Vi har flere Stikk-ut turer i kommunen.

 

Sport og idrett

Kommunen har flere aktive idrettslag og har tilbud om fotball, bueskyting, håndball, innebandy, discgolf, klatring og så mye mer. Vi har en friidrettsbane ved Aure arena, hvor vi også har et treningsrom med nylig oppdatert utstyr. Toppidrettsveka arrangeres årlig, hvor Aure er en deltagerkommune

Kampsportmiljøet i Aure er stort. Aure kampsportklubb har tilbud om taekwondo, boksing og styrketrening for alle.

 

Musikk og kultur

Kommunen har flere kultur og musikktilbud. Et eksempel er Aure songlag er et blandakor som passer for alle nivåer. Aure-revyen er også et fast, populært innslag.

 

 

 

Edgar Glomnes

 

Oversikt over ledige stillinger

 

Ledige stillinger

 

Du kan gjerne ta kontakt med oss dersom du ikke finner ledige stillinger utlyst.

Vi har alltid behov for ekstra hender i helse- og omsorgstjenestene

 

Tilkallingsvikarer og støttekontakter

 

Vi opplever stor mangel på tilkallingsvikarer og støttekontakter

Tilkallingsvikar

Støttekontakt