Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem, tilsynsfører

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

Egenpresentasjon
Samtale hos barnevernet
 • Vi blir enige om møtetidspunkt, og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Du finner oss i Aurdalsvegen 7, 6690 Aure.
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent, eller ikke godkjent som tiltaksperson.
Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.

 

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

 • Send politiattesten til oss digitalt via dette skjemaet.
 • NB! Du må sende attest som PDF (ikke bilde eller andre format)
  eller send det på papir:
  Barnevernstjenesten i Aure,
  Postboks 33,
  6689 aure.
Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson må du fylle ut taushetserklæring.
 • Fyll ut skjema om taushetserklæring.
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.

 

Vi matcher deg og klient/bruker

Møter med berørte parter
 • Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
  Å finne en god match er viktig for alle parter og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

  Underveis tar vi kontakt med deg og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

Forventinger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

 

Fritidskontakt (støttekontakt)

Barneverntjenesten vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen. Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre, trygge voksne og gi dem positive opplevelser. For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en uavhengig person som følger med på at barnet har det bra. Tilsynsføreren må ha evne til å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. En tilsynsfører skal kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, at målsettingen for tiltaket er i fokus, og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder. (bufdir.no)

 

Fosterhjem

Se egen artikkel Behov for ulike fosterhjem.

Kontaktinformasjon

Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon +47 46 83 16 75
Barnevernvakt

Nettside barnevernvakt

Tilgjengelig:
Hverdager etter 15:30
Hele døgnet på helg og helligdag.