Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem, tilsynsfører

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

 

Vi matcher deg og klient/bruker

 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

 

Fritidskontakt (støttekontakt)

Barneverntjenesten vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen. Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre, trygge voksne og gi dem positive opplevelser. For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en uavhengig person som følger med på at barnet har det bra. Tilsynsføreren må ha evne til å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. En tilsynsfører skal kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, at målsettingen for tiltaket er i fokus, og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder. (lovdata.no)

 

Fosterhjem

Se egen artikkel Behov for ulike fosterhjem.