Behov for ulike fosterhjem

Mange barn i Norge har behov for fosterhjem, har du rom for en til?   

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sine foreldre. Barn kan ha behov for å bo i fosterhjem midlertidig, over en lengre periode eller gjennom hele sin barndom/ungdomstid.

Fosterforeldre skal gi disse barna et trygt og godt hjem og vokse opp i. De  samarbeider med både barnevernet, andre instanser og ofte barnets familie om barnets behov og barnets fremtid.

Hvert barn er unikt og har sin egen historie og sine egne spesielle behov. Derfor er det også behov for ulike fosterhjem.  

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli fosterhjem og hva de ulike fosterhjemmene kan være? Se Bufdir  for å lese mer om dette.