Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Aure har som oppgave i å koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Målet er at alle vi bosetter skal bli aktive samfunnsdeltakere.

Flyktningtjenesten er samlokalisert med Aure voksenopplæring.

Om flyktningtjenesten