Om flyktningtjenesten

Det er styrt bosetting av flyktninger i Norge. Styringen er et samarbeid mellom stat og kommune. Staten overfører tilskudd pr bosatt flyktning, kalt integreringstilskudd. 

Flyktningtjenestens funksjon

Flyktningtjenesten har kontor ved Aure voksenopplæring. Vi planlegger mottakene og hjelper til med etableringen og de mange og varierte praktiske gjøremål. Den fyller ut og hjelper alle med alt papirarbeid og alt annet som må til når man skal bli en del av det norske samfunnet, samt gir grunnleggende informasjon og veiledning.

Alle barn i skolepliktig alder begynner i grunnskolen, og det tilstrebes å finne barnehageplass til barn under skolealder.

Mye av kommunikasjonen i tidlig fase skjer ved hjelp av tolk eller språkassistent.