Innvandring og integrering

Her finner du informasjon om norskopplæring for fremmedspråklige,  bosetting av flyktninger og flyktningtjenesten sine ansvarsområder, samt tips og råd til ny hverdag i nytt land.

Velkommen til Norge!