Priser for utskrifter, kopier og laminering

Alle priser er inkl. merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411, vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 den 20. desember 2017.

Pris er per ark.
 
Det betales ikke for kopiering eller utskrifter når antallet er under 10. Det gis ikke rabatter.
Servicekontoret Priser på utskrift, kopiering, laminering med mere
Type ark Kopiering Kopiering Utskrift Utskrift Laminering Transparenter
Svart-hvitt Farge Svart-hvitt Farge A4 eller A3 A4
A4 - enkeltsidig 4 9 5 7 20 8
A4 - dobbeltsidig 5 12 7 10
A3-enkeltsidig 6 14 9 12 25
A3 - dobbeltisidig 9 19 13 16