Priser for utskrifter, kopier og laminering

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Servicekontoret
Kopiering, utskrifter og laminering Kunde Pris
Utskrift / kopiering, svart-hvitt / farge, A4 /A3, enkel- eller dobbeltsidig, ved 50 eksemplarer eller mer. Privatpersoner 100
Kopier og utskrifter Lag og organisasjoner 0
Laminering A4-format Alle 20
Laminering A3-format Alle 25