Servicekontoret

Servicekontoret hjelper deg med informasjon og veiledning om kommunale og offentlige tjenester, enten du kontakter oss digitalt via nettsiden, via telefon eller du besøker oss på rådhuset.

Våre tjenester for innbyggere

 • Sentralbord
 • Postmottak
 • Informasjon og veiledning om kommunale tjenester
 • Aure kommunes nettside og sosiale medier
 • Arkivtjeneste
 • Parkeringstillatelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ledsagerbevis
 • Politisk sekretariat
 • Valgsekreteriat
 • Turistinformasjon

 

Internt i organisasjonen har servicekontoret ansvar for

 • Postmottak
 • Aure kommunes ansattportal
 • Politisk sekretariat
 • Arkivtjeneste
 • Telefoni
 • Valgsekretariat
 • Kontormateriell

 

Åpningstider

Våre åpningstider på rådhuset er fra mandag til fredag klokken 08.00–15.15 (08.00–15.45 i vinterhalvåret 15. oktober–15. april)

På nettsidene våre finner du informasjon fra kommunen og du kan søke på våre tjenester hele døgnet.