Servicekontoret

Servicekontoret bistår deg med informasjon og veiledning om kommunale og offentlige tjenester, enten du besøker oss digitalt via nettsiden eller via telefon eller besøk på rådhuset.

 

Våre tjenester for innbyggere

 • Sentralbord
 • Postmottak
 • Informasjon og veiledning om kommunale tjenester
 • Aure kommunes nettside og sosiale medier
 • Arkivtjeneste
 • Parkeringstillatelse HC
 • Ledsagerbevis
 • Politisk sekretariat
 • Sekretariat for stortings- og kommunevalg
 • Turistinformasjon

 

Internt i organisasjonen har servicekontoret ansvar for

 • Postmottak
 • Aure kommunes nettside og intranett
 • Politisk sekretariat
 • Arkivtjeneste
 • Telefoni
 • Valgsekretariat
 • Kontormateriell

 

Åpningstider

Våre åpningstider på rådhuset er tirsdag, onsdag og fredag. 

Sentralbordet er åpent alle hverdager.

På nettsidene våre finner du informasjon og kan søke på våre tjenester hele døgnet.

 

 

 
 

 

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag:

15. april - 14. oktober klokka 08.00-15.15

15. oktober - 14. april klokka 08.00-15.45

 

 

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.