Servicekontoret

Servicekontoret bistår deg med informasjon og veiledning om kommunale og offentlige tjenester, enten du besøker oss digitalt via nettsiden eller via telefon eller besøk på rådhuset.

 

Våre tjenester for innbyggere

 • Sentralbord
 • Postmottak
 • Informasjon og veiledning om kommunale tjenester
 • Aure kommunes nettside og sosiale medier
 • Arkivtjeneste
 • Parkeringstillatelse HC
 • Ledsagerbevis
 • Politisk sekretariat
 • Sekretariat for stortings- og kommunevalg
 • Turistinformasjon

 

Internt i organisasjonen har servicekontoret ansvar for

 • Postmottak
 • Aure kommunes ansattportal
 • Politisk sekretariat
 • Arkivtjeneste
 • Telefoni
 • Valgsekretariat
 • Kontormateriell

 

Åpningstider

Våre åpningstider på rådhuset er mandag - fredag 08.00-15.15 (08.00-15.45 i vinterhalvåret 15. oktober - 15. april)

På nettsidene våre finner du informasjon fra kommunen og du kan søke på våre tjenester hele døgnet.