Habilitering og demensomsorg

 

Enhetens ansvarsområde

  • Bokollektiv for senil demente - 16 beboere
  • 4 leiligheter med heldøgns omsorg
  • Dagsenter (produksjon av ved, benker, håndtverk og bakst)
  • Skogan boliger
  • Hjemmesykepleie
  • Boveiledning
  • Praktisk bistand