Habilitering og demensomsorg

 

Enhetens ansvarsområde

  • Bokollektiv for senil demente - 16 beboere
  • 4 leiligheter med heldøgns omsorg
  • Dagsenter (produksjon av ved, benker, håndtverk og bakst)
  • Skogan boliger
  • Hjemmesykepleie
  • Boveiledning
  • Praktisk bistand

Kontaktinformasjon

Kari Goa
Leder habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 71 64 76 57
Mobil 414 11 990
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure