Habilitering og demensomsorg

 

Enhetens ansvarsområde

  • Bokollektiv for senil demente - 16 beboere
  • 4 leiligheter med heldøgns omsorg
  • Dagsenter (produksjon av ved, benker, håndtverk og bakst)
  • Skogan boliger
  • Hjemmesykepleie
  • Boveiledning
  • Praktisk bistand

Kontaktinformasjon

Ina Sjøholt Ulfsnes
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 480 75 071
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure