Karakterer - klageadgang

Elever eller foreldre kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakter eller karakter for praktisk eksamen. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

 

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av den som klager eller av den som er gitt fullmakt.  Oppgi det vedtaket som det klages på. Klagen bør begrunnes, men det er ikke nødvendig hvis det klages på en skriftlig eksamenskarakter. Klagen sendes til elevens skole.

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren annulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.