Utsikten Skaret Hyttefelt

Fine hyttetomter for hele familien. Ligger 30m o.h. med fantastisk utsikt over sjøen og Tustnafjella i bakgrunnen. Strandlinje 100m fra hyttefeltet. Solnedgang i havet.

Beliggenhet

Utsikten Skaret Hyttefelt ligger på Solskjelsøya i Aure kommune. Panorama 360 graders utsikt med Aurefjella i øst, Stabben, Storøret og Litjøre i sør, Tustnafjella i sørvest og havet i nordvest. Fine grusveier, ca. 8 km, for jogging eller turgåing i rundsløyfe. Av severdigheter på Solskjelsøya, utenom sin historiske fortid, så ligger det et fint vann på øya som kan benyttes til bading og rekreasjon. Det er også en hjortefarm 100m fra hyttefeltet der man kan oppleve nyfødte hjortekalver, samt å gi hjorten en gulrot gjennom gjerdet. Man kan også få kjøpt sin hjortemiddag eller sin blandaball ved et nyoppstartet foredlingsanlegg på øya. 

Beskaffenhet

Reguleringsplanen omfatter 28 tomter med ca. 1 dekar tomt. Alle tomtene er meget solrike. Planen omfatter også en småbåthavn 200m fra hyttefeltet. Hyttetomtene vil bli utlagt med vann og kloakk til fellestank. Grunneierne vil være behjelpelig med vann og kloakk til hytteveggen. Elstrøm besørges av NEAS. Bilveg helt fram.

Adkomst

For å komme til Solskjelsøya tar man av fra fylkesveg 680 mot Norheim. Kabelferge, som tar 24 tonn, går daglig over Nordheimsundet, med en overfartstid på 3 min.

Fasiliteter

Bilveg frem til tomtene, fine turveier, fine badeplasser vann/sjø, historiske fortider med flintfunn og slaget ved Solskjel. En tomt er fredet pga. oldtidsfunn midt i hyttefeltet. Kanskje er man så heldig å finne en flintøks på sin egen hyttetomt. Gode fiskemuligheter både fra land og i sjøen. Man kan ta en hjorteprat og få kjøpt sin hjortebiff hvis ønskelig.