Plassering av byggverk nær offentlig vei

For bygninger som skal plasseres nær offentlige veier, gjelder avstandsbestemmelsen i vegloven. Dersom eiendommen din har byggegrense eller byggelinje mot vei, kan du se bort fra denne veilederen. Da ivaretar byggegrensen og byggelinjen hensynet bak bestemmelsen.

Se veileder fra Statens Vegvesen for mer informasjon.

 

Fra skjæringspunktet mellom to kommunale veier måler man 40 meter i hver retning og markerer et punkt på hvert sted. De tre punktene utgjør en trekant. De rette linjene i trekanten er byggegrensen. For riksveier måler man 60 meter i hver retning. Målepunktet skal være i midten av den regulerte veien. Til høyre ser du en illustrasjon som viser byggegrensene i et veikryss der to kommunale veier møtes. Den røde trekanten viser hvor byggegrensen går.

Klikk for stort bilde

Byggegrensens trekant

Skal tiltaket plasseres nærmere veien enn det som er angitt i veileder fra Statens Vegvesen, eller innenfor byggegrensene i et veikryss, må du søke om dispensasjon (PDF, 43 kB) fra reguleringsplanen, jf. avstandsbestemmelsen i vegloven § 29.

 

Se veileder fra Statens vegvesen

Kontaktinformasjon

Arild Bye
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 08 321
Marit Berg
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 09 438

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure