Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Kommunen er pålagt å drive tilsyn og ulovlighetsoppfølging (Plan- og bygningsloven §§ 25 og 32) og kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

 


Tilsyn

Kommunen skal kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket. Dette skal skje gjennom en stikkprøvekontroll, i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Tilsynet kan bestå i alt fra en dokumentkontroll til oppmøte og fysisk kontroll på byggeplassen. Ett tilsyn blir stort sett varslet på forhånd og de avsluttes med en skriftlig rapport.

 

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er pliktig til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som kommunen er gjort oppmerksom på, enten gjennom eget tilsyn eller gjennom tips fra publikum.

Ulovlighetsoppfølgingen kan bestå i pålegg om retting av ulovlige forhold, pålegg om stans av arbeider og overtredelsesgebyrer. Pålegg kan suppleres med ved tvangsmulkt i form av engangsbeløp og/eller dagmulkt for å sikre at pålegg etterkommes.

Kontaktinformasjon

Espen Westgaard
Saksbehandler Bygge-/delesaker
E-post
Mobil 913 07 620

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure